Konstytucja dla Nauki

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Komisję ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP Harmonogramem wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w życie ustawy 2.0 – zestawienie terminów i wymagań w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz harmonogramem wprowadzania zmian na KUL.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018, godz. 20:14 - Anna Kowalczyk