Etapy uczestnictwa studentów w projekcie Opis etapu

 

 REKRUTACJA

Studenci chcący wziąć udział w projekcie muszą wypełnić i złożyć w biurze projektu dokumenty rejestracyjne:

 


Działania

1. Przyjmowanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym

2. Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami

 

2

 

PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU

 

Studenci, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji (Etap I) podpiszą kontrakt uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.

3

 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Diagnoza potencjału zawodowego

 

Studenci wezmą udział w jednej ze ścieżek wsparcia. W zależności od zakwalifikowania się uczestnika będzie to ścieżka z zakresu:

  • Personal Branding lub
  • Działalności Gospodarczej.

4

 

WARSZTATY I DORADZTWO

Podniesienie kompetencji studentów 

 

Warsztaty i doradztwo dla studentów z zakresu Personal Branding lub działalności gospodarczej (w zależności od zakwalifikowania)

 

Warsztaty - 16h/os.

Indywidualne doradztwo biznesowe/ Coaching kariery - 3h/os.

 

5

 

WYSTAWIENIE ZAŚWIADCZEŃ 

Każdy student po odbyciu szkoleń; uczestnictwie w doradztwie oraz wykonaniu ćwiczeń wskazanych przez osoby prowadzące otrzyma zaświadczenie/dyplom

 

6

 

EWALUACJA 

Uczestnicy po skończonym projekcie zobowiązani będą do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej i badania losów zawodowych po roku od ukończenia studiów

 


Działania:

  1. Ewaluacja – do 4 tygodni po ukończeniu projektu
  2. Badanie losów zawodowych absolwentów – do 6/12 miesięcy po ukończeniu studiów

 

 

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017, godz. 13:06 - Olga Żarska-Stępień