Harmonogram
Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej
  4 marca 2016 r.
Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin


09:20-09:55 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (Hol Główny Collegium Iuridicum)


10:00-10:15 – POWITANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU PRZEZ WŁADZE UNIWERSYTETU, WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI ORAZ WŁADZE INSTYTUTU EUROPEISTYKI KUL


10:15-10:30 – WYJAŚNIENIE ZASAD ORGANIZACYJNYCH KONKURSU


10:35-11:20 – ETAP I – TEST


11:25-12:15 – SPRAWDZANIE TESTÓW I USTALENIE WYNIKÓW ETAPU I


12:20-12:25 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW ETAPU I


12:30-13:15 – CZAS NA ODWOŁANIA OD WYNIKÓW ETAPU I


13:20-14:40 – ETAP II – USTNY


14:45-14:55 – USTALENIE WYNIKÓW ETAPU II I WYNIKÓW OSTATECZNYCH

 

15:00-15:30 – OGŁOSZENIE OSTATECZNYCH WYNIKÓW KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

 

Uprzejmie przypominamy Uczestnikom Konkursu o konieczności posiadania w dniu konkursu dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport).

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2016, godz. 22:08 - Paweł Wojtasik