Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Koordynacji Programów Europejskich

tel. +48 81 445 41 66, fax. +48 81 445 41 65

e-mail: olimpiada@kul.pl

 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej 

 

 

KOLEJNE ZAWODY:

26.04.2013 r.- zawody centralne

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych  z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".

 

 

 

 

INFORMACJA O NOCLEGACH z 25-26 .04 br. DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW OLIMPIADY-ETAP CENTRALNY

 

Lista zakwaterowanych- Żeński Dom Studencki, ul Konstantynów 1D

 

Lista zakwaterowanych - Męski Dom Studencki, ul Konstantynów 1B

 

Lista zakwaterowanych - Hotel KUL, al Racławickie 14

 

Lista zakwaterowanych - Konwikt Księży Studentów, ul Radziszewskiego 7

 

Mapka (plan) dojazdu - ul. Konstantynów

 

Mapka ( plan) dojazdu - KUL, ul. Spokojna ( miejsce Olimpiady Centralnej)

 

 

  ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZNIÓW-ETAP CENTRALNY OLIMPIADY 26.04.2013

 

 

Szanowni Państwo,

aby otrzymać zwrot kosztów za dojazd na Olimpiadę dla uczniów (etap centralny) należy wypełnić formularz wraz z biletami za przejazd i wysłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, p. GG 100, do dnia 20 maja. ) Uwaga: Decyduje data wpływu

 

 

FORMULARZ-ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

 

 

 

WYNIKI ZAWODÓW CENTRALNYCH  26 KWIETNIA 2013 r.

 

 

LISTA FINALISTÓW

 

 

LISTA LAUREATÓW

 

 

Autor: Monika Maj
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013, godz. 08:59 - Marzena Kruk