Harmonogramy udzielanego wsparcia w roku akademickim 2017/2018

Zespoły projektowe w dniu 04.07.2018 będą się odbywały w sali C-802 i C-803.

 

Zespoły projektowe gr. 1

Zespoły projektowe gr. 2

Zespoły projektowe gr. 3

Zespoły projektowe gr. 4

Zespoły projektowe gr. 5

 

Menadżer gr.1 zajęcia w marcu

Menadżer gr. 1 aktualizacja z dn. 05.04.2018 r.

Menadżer gr. 2

Menadżer gr. 2 aktualizacja z dn. 05.04.2018 r.

Menadżer gr. 3

 

 

,,Otoczenie ekonomii społecznej" gr.1

,,Otoczenie ekonomii społecznej" gr. 2

,,Otoczenie ekonomii społecznej" gr. 3

 

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr.1

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 1 aktualizacja z dn. 14.11.2017 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 1 aktualizacja z dn. 05.12.2017 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 1 aktualizacja z dn. 14.12.2017 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr.1 aktualizacja z dn 08.01.2018 r

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 1 aktualizacja z dn. 17.01.2018r.

 

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr.2

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr.2 aktualizacja z dn. 14.11.2017 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr.2 aktualizacja z dn. 23.11.2017 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 2 aktualizacja z dn. 05.12.2017 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 2 aktualizacja z dn. 06.02.2018 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 2 aktualizacja z dn. 23.02.2018 r.

 

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr.3

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 3 aktualizacja z dn. 05.12.2017 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr.3 aktualizacja z dn. 13.02.2018 r.

,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. 3 aktualizacja z dn. 23.02.2018 r.

 

,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr.1

,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr.2

,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. 2 aktualizacja z dn. 23.11.2017 r.

,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. 2 aktualizacja z dn. 04.12.2017 r.

,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. 2 aktualizacja z dn. 23.01.2018 r.

,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. 2 aktualizacja z dn. 30.01.2018 r.

,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr.3

 

,,Coaching" gr. 1

,,Coaching" gr. 1 aktualizacja z dn. 14.12.2017 r.

,,Coaching" gr. 2

,,Coaching" gr. 2 aktualizacja z dn. 15.12.2017 r.

,,Coaching" gr.3

,,Coaching" gr. 3 aktualizacja z dn. 11.12.2017 r.

,,Coaching" gr. 3 aktualizacja z dn. 13.02.2018 r.

 

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 1

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 1 aktualizacja z dn. 13.02.2018 r.

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 1 aktualizacja z dn. 23.02.2018 r.

 

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 2

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 2 aktualizacja z dn. 21.12.2017 r.

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 2 aktualizacja z dn.12.01.2018 r.

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr.2 aktualizacja z dn. 13.02.2018 r.

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 2 aktualizacja z dn. 23.02.2018 r.

 

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 3

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr.3 aktualizacja z dn. 10.01.2018 r.

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 3 aktualizacja z dn. 06.02.2018 r.

,,Specjalista ds Funduszy UE" gr. 3 aktualizacja z dn. 23.02.2018 r.

 

 

 

Harmonogram ,,Zespoły projektowe" gr. 1

Harmonogram ,,Zespoły projektowe" gr. 2

Harmonogram ,,Zespoły projektowe: gr. 2 aktualizacja 07.06.2017 r.

Harmonogram ,,Zespoły projektowe" gr. 3

Harmonogram ,,Zespoły projektowe" gr.4

Harmonogram ,,Zespoły projektowe" gr. 5

 

Harmonogram warsztatów ,,Otoczenie ekonomii społecznej" gr.B

Harmonogram warsztatów ,,Otoczenie ekonomii społecznej" gr. C

Harmonogram warsztatów ,,Otoczenie ekonomii społecznej" gr. A

 

Harmonogram szkoleń ,,Menadżer" gr.1

Harmonogram szkoleń ,,Menadżer" gr. 2

Harmonogram szkoleń ,,Menadżer: gr.3

 

 

Harmonogram warsztatów ,,Specjalista ds Funduszy UE" gr A

Harmonogram warsztatów ,,Specjalista ds Funduszy UE" gr B

Harmonogram warsztatów ,,Specjalista ds Funduszy UE" gr C aktualizacja z dn.21.04

 

Harmonogram warsztatów ,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. A

Harmonogram warsztatów ,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej: gr. B

Harmonogram warsztatów ,,Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej" gr. C

 

Harmonogram warsztatów ,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. A

Harmonogram warsztatów ,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. B

Harmonogram warsztatów ,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. C

 

Harmonogram warsztatów ,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr. B aktualizacja z dn.18.05.2017

Harmonogram warsztatów ,,Formy przedsiębiorczości społecznej" gr.C aktualizacja z dn. 18.05.2017

 

 

Harmonogram warsztatów ,,Coaching" gr. A

Harmonogram warsztatów ,,Coaching" gr. B

Harmonogram warsztatów ,,Coaching" gr. B aktualizacja z dn. 02.06.2017 r.

Harmonogram warsztatów ,,Coaching" gr. C

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018, godz. 09:19 - Edyta Kołtun