Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach projektu „Cool Careers”

 

Numer projektu

POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

Tytuł projektu

„Cool Careers”

Cel

Celem projektu jest podniesienie do czerwca 2019r. poziomu przygotowania 400 studentów/tek (336 kobiet i 64 mężczyzn) do wejścia na rynek pracy i zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu studiów lub w obraniu właściwej ścieżki kształcenia poprzez poszerzenie zakresu usług świadczonych przez ABK.

Instytucja realizująca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II

Miejsce realizacji

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Harmonogram udzielanego wsparcia dla studentów Biura Karier KUL w ramach projektu „Cool Careers”

 

Rodzaj wsparcia

Termin

Miejsce

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla studentów

luty 2018 – marzec 2019

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

I tura

5 – 23.02.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

II tura

26.02. – 13.03.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

III tura

19.03. – 29.03.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131, sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

IV tura

4.04. – 20.04.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131, sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

V tura

 

4.10 - 19.10.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131, sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Przeprowadzenie warsztatów z obszaru Personal Branding

luty 2018 – czerwiec 2019

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa I

26.02. – 1.03.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa II

14.03. – 19.03.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa III

9.04. – 17.04.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa IV

20.04. – 8.05.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa V

7.05. – 10.05.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa VI

22.10. – 25.10.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa VII

19.11. – 23.11.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Przeprowadzenie coachingu kariery

marzec 2018 – czerwiec 2019

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

Grupa I

15.04. – 30.06.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

Grupa II

15.04. – 30.06.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

Grupa III

15.04. – 30.06.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

Grupa IV

15.04. – 10.07.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

Grupa V

15.04. – 10.07.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

Grupa VI

19.11. – 23.11.2018 r.

Biuro Karier KUL, pokój GG – 131

Przeprowadzenie warsztatów z obszaru działalności gospodarczej

luty 2018 – czerwiec 2019

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa I

27.02., 28.02., 02.03., 9.03.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa II

20-23.03.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa III

23.04. – 25.04.2018r.; 8.05.2018r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa IV

14 - 17.05.2018r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa V

22.10. – 26.10.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa VI

22.10. – 26.10.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa VII

20-23.11.2018 r.

 

Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradczego z zakresu przedsiębiorczości

luty 2018 – czerwiec 2019

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa I

luty – marzec 2018r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa II

7.05. – 30.06.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa III

7.05. – 10.07.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa IV

7.05. – 10.07.2018 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Grupa V

20.05. - 11.06.2019 r.

sale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

 

 

Harmonogram udzielanego wsparcia dla pracowników Biura Karier KUL w ramach projektu „Cool Careers”

 

Rodzaj wsparcia

Termin

Miejsce

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z modeli kompetencji i ich zastosowania dla 3 doradców zawodowych z Biura Karier KUL

22—24.01.2018 r.

Biuro Karier KUL, pok. GG 131

Przeprowadzenie certyfikacyjnego szkolenia pt. "The Coaching Maps dla Praktyków" dla 3 doradców zawodowych z Biura Karier KUL

25 – 26.01.2018 r.

Biuro Karier KUL, pok. GG 131

Przeprowadzenie certyfikacyjnego szkolenia z baterii testów do badania kompetencji społecznych i poznawczych dla 3 doradców zawodowych z Biura karier KUL

14 – 15.02.2018 r.

Biuro Karier KUL, pok. GG 131

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z prowadzenia coachingu ACSTH ICF dla 2 doradców zawodowych z Biura karier KUL

kwiecień 2018 - kwiecień 2019

Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. 9A

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 13:29 - Marta Szymańska-Jarosz