2012

Spór o definicję piękna, XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu: „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o piękno, organizator: Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Sztuki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 14.12.2012 r., Lublin.

Gnoza w sztuce. W związku z tak zwaną irreligią, Ezoteryzm w kulturze Europy, organizator: Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL, 23-24.05.2012 r., Lublin.

Wielokulturowość a relatywizacja humanistyki, XI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, nt. Cywilizacje wobec multikulturalizmu, organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Gilson Society, 18.04.2012 r., Lublin.

O metodzie w naukach humanistycznych, Miejsce i rola historii w nauczaniu politologii, organizator: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 28.03.2012 r., Toruń.

Kultura a cywilizacja, II Dzień Kulturoznawcy, organizator: Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, 7.03.2012 r., Lublin.

 

2011

Względność czy bezwzględność dobra?, XIV Międzynarodowe Sympozjum metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o dobro”, organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 15.12.2011 r., Lublin..

Spór o politykę: polityka w cywilizacji łacińskiej, Cywilizacja źródłem polskości. Nauka Feliksa Konecznego, organizator: Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, 16.11.2011 r., Lublin.

Emigracja jako problem cywilizacyjny, X Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Emigracja i cywilizacje”, organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Gilson Society, 14.05.2011 r., Lublin.

Modernizm i postmodernizm a kultura chrześcijańska, Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański, 11-12.05.2011 r., Lublin.

Filozofia wobec problemu teorii społecznej, LIII Tydzień Filozoficzny „Spór realizm – idealizm”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 10.03.2011 r., Lublin.

Kryzys w sztuce?, Dzień Kulturoznawcy. Sympozjum naukowe z okazji pięciolecia kulturoznawstwa KUL, organizator: Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa, 23.02.2011 r., Lublin.

 

2010

Ateizm i „pseudo” filozofia, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozofia o Bogu i religii”, pt. „Bóg w przestrzeni publicznej”, organizator: Katedra Filozofii Boga KUL, 16.12.2010 r., Lublin.

Spór o poznawalność prawdy: agnostycyzm-sceptycyzm vs dogmatyzm, XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne, pt. „Spór o prawdę”, organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 10.12.2010 r., Lublin.

Przyczyny ateizmu – analiza filozoficzna, Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Biblia a Moralność”, 27-28.08.2010 r., Lublin.

Spór o cywilizację, Letnia Akademia Filozofii „Człowiek we wspólnocie”, organizator: Stołeczne Centrum Edukacji im. Komisji Edukacji Narodowej, 09.07.2010 r., Warszawa.

Socjalizm matką totalitaryzmu, IX Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, pt. „Totalitaryzm – jawny czy ukryty?”, Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Gilson Society, Facultad de Filosofía y Letras (Uniwersytet Valladolid, Hiszpania), 24.04.2010 r., Lublin.

Wizja szczęścia w utopi, LII Tydzień Filozoficzny „Filozofia szczęścia”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 9.03.2010 r., Lublin.

 

2009

Sentymentalizm w sztuce, XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki, pt. „Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka”, organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 10.12.2009 r., Lublin.

Utopia i terror, VIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, pt. „Terroryzm – dawniej i dziś”, organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 21.04.2009 r., Lublin.

O kulturę młodości, VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców: Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, 14.04.2009, Lublin.

Grecka filozofia a problem cywilizacji, Miejsce i rola Europy Środkowej w dziejach całego kontynentu, organizator: Instytut Polski w Wilnie, Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytet Wileński, 10-11.02.2009 r., Wilno (Litwa).

 

2008

Konieczne kryteria dyskursu filozoficznego, XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Zadania Współczesnej Metafizyki” pt. Spór o rozumienie filozofii, organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 11.12.2008 r., Lublin.

Dyskurs społeczny i jego kryteria, Media w wychowaniu chrześcijańskim, Międzynarodowa Konferenacja Nuakowa , organizator: Instytut Pedagogiki KUL, 19.11.2008 r., Lublin.

Pseudofilozoficzne źródła totalitaryzmu, Tarptatine Moksline Konferencija „Perpratęs Totalitarizmą: Marianas Zdziechowskis, organizator: Lietuviu Kataliku Mokslo Akademija, Krokuvos Jogailos Univeristetas, Lenku Institutas Vilniuje 2-3.10.2008 r., Wilno (Litwa).

Sprawiedliwość a utopia, VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu pt. “Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość”, organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Centre de recherche en éthique économique de l'Université Catholique de Lille (Francja), Gilson Society (USA), 16.04.2008 r., Lublin.

O sztuce religijnej, 2. Musica Sacra, organizator: Akademia Muzyczna im. Stnisława Moniuszki w Gdańsku, 12-13.03.2008 r., Gdańsk.

 

2007

Cel w sztuce i twórczym działaniu, X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie”, organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 13.12.2007 r., Lublin.

Postmodernizm – konsekwencje odrzucenia celu, X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie”, organizator: Katedra Metafizyki KUL, PTTA, 13.12.2007 r., Lublin.

Pseudofilozoficzne źródła zagrożenia przyrody, Nauka wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego. Sesja Naukowa, organizator: WSKSiM, 17.11.2007 r., Toruń.

Czy artysta jest stwórcą, VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: Przyszłość cywilizacji Zachodu, pt. Ewolucjonizm czy kreacjonizm?, organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", 18.04.2007 r., Lublin.

Realistyczna filozofia sztuki, IV Sesja Naukowa z cyklu Musica Sacra, organizator: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, 28-29.03.2007 r., Gdańsk.

Granice wolności w sztuce, XLIX Tydzień Filozoficzny „Wolność i jej granice”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 12.03.2007 r., Lublin.

Podstawy wychowania: aretologia czy aksjologia?, VI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców, pt. Pedagogika współczesna wobec wyzwań współczesności, organizator: Fundacja Serviere Veritatii Instytut Edukacji Narodowej, 10.03.2007 r., Lublin.

 

 

2006

New Age i pseudofilozofia, XII Lubelskie Spotkania Naukowe, organizator: Akademia Medyczna w Lublinie, 11-13.05.2006 r., Lublin.

Polityka i sztuka religijna, V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu, pt. „Polityka a religia", organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 28.04.2006 r., Lublin.

Istota i kryteria sztuki religijnej, Konferencja Naukowa „Sacrum i profanum a współczesna kultura", organizator: Komisja Kultury Środków Przekazu Senatu RP, 25.04.2006 r., Warszawa.

 

2005

Czy sztuka naśladuje naturę (ars imitatur naturam)?, VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „Substancja - Natura - Prawo Naturalne", organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 15.12.2005 r., Lublin.

Personalizm czy socjalizm?, IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu, pt. „Człowiek i państwo", organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 27.04.2005 r., Lublin.

 

2004

Poszukiwanie podstaw racjonalności poza kategoriami bytu, poznania i języka (w związku z tzw. przełomem postmodernistycznym), VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „Powrót do analogii w filozofii", organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 10.12.2004 r., Lublin.

Jednoznaczność/wieloznaczność czy analogia w teorii sztuki, VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „Powrót do analogii w filozofii", organizator: Katedra Metafizyki KUL, PTTA, 10.12.2004 r., Lublin.

Utopia a edukacja, III Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu, pt. „Filozofia i edukacja", organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 5.05.2004 r., Lublin.

Kultura zachodu a problem piękna, XLVI Tydzień Filozoficzny „Filozofia Zachodu i filozofia Wschodu", organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 1.03.2004 r., Lublin.

 

2003

Spór o koncepcję poznania metafizycznego, VI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „Metafizyka w filozofii", organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 11.12.2003 r., Lublin.

Co to znaczy „sztuka naśladuje naturę"?, Konferencja Naukowa „Obraz i przyroda", organizator: Katedra Historii Sztuki Instytutu Historii Sztuki, 13.10.2003 r., Lublin.

Pseudofilozoficzne źródła technologii socjalizmu, II Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu, pt. „Kultura wobec techniki”, organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 9.04.2003 r., Lublin.

 

2002

Konsekwencje „błędu antropologicznego" w humanistyce, V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „Błąd antropologiczny i jego konsekwencje w kulturze", organizator: Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 02.12.2002 r., Lublin.

Ideologizacja kultury Zachodu, Sympozjum „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 11.04.2002 r., Lublin.

Teorie sztuki a problem piękna, XLIV Tydzień Filozoficzny „Człowiek wobec piękna”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 25-28.02.2002 r., Lublin.

 

2001

Spontaniczność czy refleksyjność poznania: punkt wyjścia poznania realistycznego, IV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „O realizm w uprawianiu filozofii”, organizator: Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 13.12.2001 r., Lublin.

Postmodernizm we współczesnej kulturze, Sympozjum naukowe „Media we współczesnej kulturze”, organizator: WSKSiM, 01.12.2001 r., Toruń.

Wolność a dobro wspólne, II Sympozjum Tarnogórskie „Dobro wspólne – dobro wszystkich i każdego”, 27.10.2001 r., Tarnowskie Góry.

Filozoficzne konteksty interpretacji (wyjaśniania) w humanistyce, IV Konferencja Aksjologiczna „Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji”, organizator: Katedra Teorii Literatury KUL, 4-6.10.2001 r., Lublin.

Granice sztuki, Konferencja „Wobec sztuki nowoczesnej”, organizator: Samorząd Studentów KUL, 24.04.2001 r., Lublin.

 

2000

Kultura drogą realizacji życia osobowego człowieka, Sympozjum: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze", organizator: Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 14.12.2000 r., Lublin.

Personalizm czy socjalizm?, Kongres Kultury Polskiej 2000 „Spotkanie dziedzictwa z ponowoczesnością", organizator: Fundacja Kultury i Instytut Kultury, 7-10.12.2000 r., Warszawa.

Freedom and Common Good. Międzynarodowa Konferencja „Wolność a odpowiedzialność”, organizator: UAM, 27-29.11.2000 r., Poznań.

Media społeczne: informacja czy rozumienie?, Sympozjum „Współczesne problemy mediów w Polsce, organizator: Studium Dziennikarskie im. św. Maksymiliana Kolbego, 23.09.2000 r., Toruń.

Logos czy mythos podstawą kultury?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wizje człowieka i jego kultury. Literatura - folklor - kultura", organizator: Instytut Literatury Polskiej UMK, 16-18.05.2000 r., Toruń.

Problem sztuki tzw. religijnej, XLII Tydzień Filozoficzny „Bóg i filozofia", organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 6-9.05.2000 r., Lublin.

 

1999

Fides et ratio” a modernizm i postmodernizm, Sympozjum: Zadania współczesnej metafizyki, pt. „Rozum otwarty na wiarę. „Fides et ratio” – w rocznicę ogłoszenia”, organizator: Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 9-10.12.1999 r., Lublin.

Źródła i skutki ideologizacji sportu, Sympozjum naukowe „Wiara i sport”, organizator: Salezjańska Organizacja Sportowa, 16.10.1999 r., Warszawa.

Istota obrazu: figura czy abstrakcja?, Konferencja: Obraz i kult, organizator: Instytut Historii Sztuki KUL, 6-8.10.1999 r., Lublin.

 

1998

Man and creation, Trialogas. Scientific Session, organizator: UNESCO, 06-12.08.1998 r., Tallin (Estonia).

Prawda w humanistyce, XL Tydzień Filozoficzny „Rozumieć prawdę”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 18.03.1998 r., Lublin.

 

1997

Spór o teorię sztuki, XXXIX Tydzień Filozoficzny „Filozofia - Wzloty i upadki”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 05.03.1997 r., Lublin.

 

1996

Kultura i pseudokultura, VI Sympozjum Filozoficzne, 26-29.09.1996 r., Nowy Sącz.

V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 20-25.08.1996 r., Lublin.

O kulturę mediów, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 16.05.1996 r., Lublin.

O rozumienie historii, Koło Naukowe Historyków KUL, 6-7.05.1996 r., Lublin.

Odpowiedzialność artysty wobec narodu, XXXVIII Tydzień Filozoficzny „Prawa Narodów. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 07.03.1996 r., Lublin.

 

1995

VI Polski Zjazd Filozoficzny, 05-09.09.1995 r., Toruń.

Sacrum w sztuce, XXXVII Tydzień Filozoficzny „Spór o przedmiot filozofii - rzeczywistość czy znak”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 15.03.1995 r., Lublin.

 

1994

Kategoria mimesis w literaturze współczesnej, V Konferencja Teoretycznoliteracka, organizator: UMK, 24.10.1994 r., Toruń.

I Lubelskie Forum: Sztuka-Edukacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 19.04.1994 r., Lublin.

Demokracja a wolność artystyczna, XXXVI Tydzień Filozoficzny „Demokracja i demokracje”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 9.03.1994 r., Lublin.

 

1993

Arcydzielność i arcydzieła. IV Tydzień Polonistów KUL, organizator: Koło Polonistów Studentów KUL, 18.11.1993 r., Lublin.

Modernizm - postmodernizmm, XXXV Tydzień Filozoficzny „Czy Filozofia służy człowiekowi?”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 25.03.1993 r., Lublin.

 

1992

Sztuka – mimesis czy kreacja?, XXXIV Tydzień Filozoficzny „Sztuka - mimezis czy kreacja?”, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL, 05.03.1992 r., Lublin.

 

1985

Filozofia Romana Ingardena, Konferencja: Roman Ingarden - Człowiek i dzieło, organizator: Uniwersytet Jagielloński, 25.10.1985 r., Kraków.

 

 


Summarized by: Joanna Kiereś-Łach, Tomasz Łach