Konkurs Heritage in Changing Environments jest organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Jego celem jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  • Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
  • Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
  • Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments)

 

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Czechy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Włochy, Norwegia, Polska, Holandia, Wielka Brytania.

Termin składania wniosków: 30 listopada br.

 

 

Więcej informacji:

NIMOZ - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (link)

The Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change (link)

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017, godz. 10:18 - Urszula Czyżewska