Studia ukierunkowane są na intensywną naukę dwóch języków romańskich (języka hiszpańskiego jako wiodącego oraz języka francuskiego jako drugiego języka romańskiego) oraz uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu historii i kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych. Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego.

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z dwóch seminariów licencjackich o profilu językoznawczym lub historyczno-kulturowym, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

Zasady rekrutacji  

                    

                       Plan studiów

 

                                          Rozkład zajęć

 

                                                            Karty przedmiotów

 

                                                                             Regulamin praktyk

 

                                                                                                     Licencjat

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020, godz. 23:10 - Edyta Kociubińska