Zasady rekrutacji                      

                    Plan studiów

                                       Rozkład zajęć

 

Studia ukierunkowane są na intensywną naukę dwóch języków romańskich (języka hiszpańskiego jako wiodącego oraz języka francuskiego jako drugiego języka romańskiego) oraz uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu historii i kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych. Przewidziane w programie studiów treści kierunkowe i wymiar godzin pozwolą studentom uzyskać poziom znajomości języków hiszpańskiego i francuskiego odpowiadający poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto przewidziany jest lektorat z drugiego języka iberyjskiego.

 

Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego. Student będzie mógł wybrać jedno z dwóch seminariów licencjackich o profilu językoznawczym lub historyczno-kulturowym, w ramach którego przygotuje pracę licencjacką i będzie mógł uzyskać stopień zawodowy licencjata. Zajęcia poprowadzi wysoko wykwalifikowana, kompetentna i przyjazna kadra dydaktyczno-naukowa, w tym native speakerzy języka hiszpańskiego oraz francuskiego.

 

Instytut Filologii Romańskiej jest jedynym w Polsce i w tej części Europy akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Cámara de Madrid). Centrum przeprowadza sesje egzaminacyjne w zakresie języka hiszpańskiego z obszaru biznesu, turystyki i nauk medycznych, mające na celu uzyskanie certyfikatów z języka hiszpańskiego komunikacji zawodowej na różnych poziomach biegłości językowej (B2-C2). 

 

Nabywane podczas studiów kompetencje w zakresie specjalistycznych odmian języka hiszpańskiego pozwolą studentom lepiej przygotować się do w/w egzaminów oraz uzyskać wspomniane certyfikaty i zwiększyć tym samym swój potencjał na rynku pracy. Zainteresowani mogą uzyskać trzy rodzaje certyfikatów na różnych poziomach zaawansowania:

- z języka hiszpańskiego w biznesie (Certificado Básico del Español de los Negocios oraz Certificado Superior del Español de los Negocios),

- z języka hiszpańskiego w turystyce i hotelarstwie (Certificado Básico del Español de Turismo y Hostelería oraz Certificado Superior del Español de Turismo y Hostelería)

- z języka hiszpańskiego w naukach medycznych (Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud oraz Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud).

 

Studenci hispanistyki będą mogli korzystać z szerokiego wachlarza atrakcyjnych umów bilateralnych zawartych w ramach programu  Erasmus+ pomiędzy KUL-em a uczelniami hiszpańskimi. Partnerami KUL są: Universidad de Cádiz, Universidad de Castilla-la-Mancha, Universidad de Granada, Universidad de la Rioja, Universidad de Murcia, Universidad de Navarra.

Oprócz wyjazdów na część studiów studenci hispanistyki będą mieli również możliwość wyjazdu w celach szkoleniowo-formacyjnych na staże i praktyki zawodowe w firmach i instytucjach hiszpańskich oraz będą mogli korzystać z wielu innych ofert wyjazdowych i stypendialnych oferowanych na bieżąco przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych KUL. Czeka na nich także wiele innych form poszerzania swoich zainteresowań naukowych, m. in. program MOST, w ramach którego przez jeden semestr lub rok akademicki mogą studiować na innym uniwersytecie w Polsce.

 

Studenci chcący rozwijać swoje pasje związane z językiem i kulturą świata hiszpańskiego mogą zostać członkami Koła Hiszpańsko-Polskiego przy KUL, które ściśle współpracuje na polu organizacyjnym zarówno z Instytutem Filologii Romańskiej jak i z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Stosunków Międzynarodowych KUL oraz z Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2018, godz. 12:04 - Edyta Kociubińska