Nasze koło działa już 10 lat!

 

 

 

 

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa powstało w 2007r. z inicjatywy studentki I roku kulturoznawstwa Anny Bakiery, przy ogromnej pomocy dr Imeldy Chłodnej oraz dzięki zaangażowaniu pozostałych studentów Kulturoznawstwa, przede wszystkim Wojciecha Cymbalaka, Karoliny Grzyb, Reginy Juźko, Elizy Kamińskiej, Katarzyny Milewskiej, Michała Serockiego, Łukasza Siatkowskiego i Przemysława Staronia.

 

  

  

SKŁAD I ZARZĄDU KOŁA:
Michał Serocki - prezes
Anna Bakiera - wiceprezes
Przemysław Staroń - kierownik sekcji religioznawczej
Katarzyna Milewska - kierownik sekcji historii sztuki
Marietta Wrona - kierownik sekcji artystycznej
Karolina Grzyb - kierownik sekcji organizacyjnej
Dominika Marczewska - sekretarz
Regina Juźko - skarbnik
Agnieszka Karbownik - rzecznik Koła

Sąd koleżeński:
Eliza Kamińska
Piotr Szlązak
Łukasz Jarzynka


OPIS DZIALALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007:

•v    16.12.2006 - Opłatek dla Kulturoznawstwa.

•v    24.03.2007 - „Dzień Otwartych Drzwi".

•v      06.06.2007 - Wystawa z okazji 20-stej rocznicy pobytu Ojca Świętego na KUL-u.

 

 

SKŁAD II ZARZĄDU KOŁA:
Anna Bakiera - prezes
Wojciech Cymbalak - wiceprezes
Michał Serocki - kierownik sekcji religioznawczej
Katarzyna Milewska - kierownik sekcji historii sztuki
Natalia Gnyś - kierownik sekcji artystycznej                                                    
Karolina Grzyb - kierownik sekcji organizacyjnej
Dominika Marczewska - sekretarz
Regina Juźko - skarbnik
Agata Nowakowska - rzecznik Koła

Sąd koleżeński:
Eliza Kamińska
Łukasz Jarzynka

Marcin Lis

 

 

1.10 2014 – 30.09.2016

Grzegorz Śnietka – prezes

Ewa Kulpa - zastępca prezesa

Paulina Gębora - sekretarz

Katarzyna Zbęk – skarbnik

 

Od 1.10.2016 r.

 

Katarzyna Zbęk - prezes

Ewa Kupla - zastępca prezesa

Anna Jemielniak - sekretarz

Paulina Gębora - skarbnik

 

OPIS DZIALALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008:

•v    27.11.2007 - Otrzęsiny studentów Kulturoznawstwa i Filozofii Teoretycznej.

•v    15.12.2007 - Wyjazd kulturalno-naukowy do Warszawy.

•v    17.12.2007 - Opłatek dla Kulturoznawstwa.

•v    10.03.2008 - Wystawa fotograficzno-dokumentalna pt. „Tydzień Filozoficzny i Wydział Filozoficzny w Obiektywie".

•v    05.04.2008 - „Dzień Otwartych Drzwi".

•v    19-20.04.2008 - Wyjazd kulturalno-naukowy do Krakowa.

•v    06.05.2008 - Wystawa prac Łukasza Siatkowskiego, studenta II roku Kulturoznawstwa pt. „Karambolizacja Przestrzeni".

 

 

V- lecie działalności KNSK

 

W dniach 23-24 lutego 2011 roku studenci KNSK zorganizowali obchody V-lecia Instytutu Kulturoznawstwa. W ramach tego wydarzenia odbyło się sympozjum pt. Kryzys współczesnej kultury z udziałem wykładowców KUL oraz studentów kulturoznawstwa. Wydarzeniu towarzyszył wieczór poezji, małe formy teatralne przygotowane przez studentów; spektakl teatralny Prawi i czyści oraz plebiscyt na najlepszego wykładowcę Instytutu Kulturoznawstwa.

 

DZIEŃ KULTUROZNAWCY

 

Samodzielną inicjatywą studentów KNSK jest odbywający się od 2010 roku (z przerwą w roku 2011) Dzień Kulturoznawcy, który wpisał się w tradycję Instytutu Kulturoznawstwa. Tematyka oraz lista prelegentów tego wydarzenia jest ustalana przez zarząd koła. Wydarzenie pozwala studentom zaprezentować na forum Uniwersytetu własne zainteresowania naukowe i artystyczne oraz służy promocji kierunku. Prelekcjom towarzyszą wystawy, warsztaty, występy artystyczne.

  • I Dzień Kulturoznawcy: Kultura i dyplomacja kulturalna, 13 stycznia 2010
  • II Dzień Kulturoznawcy, 7 Marca 2012
  • III Dzień Kulturoznawcy: Kilka słów o kulturze. Lokalnie; 10 kwietnia 2013
  • IV Dzień Kulturoznawcy: Oblicza współczesnej kultury; 8 kwietnia 2014
  • V Dzień Kulturoznawcy: Kultura dziś – współczesność wobec tradycji; 16 kwietnia 2015
  • VI Dzień Kulturoznawcy: Różne oblicza tożsamości kulturowej, 21 kwietnia 2016

 

INSPIRUJĄCE SPOTKANIA - KREATYWNE WARSZTATY

 

W październiku 2015 roku studenci działający w kole zainicjowali cykl pt. Inspirujące spotkania – kreatywne warsztaty. To odbywające się raz w miesiącu otwarte prelekcje zaproszonych gości, jak i aktywne zajęcia skierowane do studentów z całego uniwersytetu.

Aktualne informacje o wydarzeniach znajdują się również na stronie Facebook KNSK: https://www.facebook.com/

 

Autor: Agata Grabowska
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 16:39 - Małgorzata Żak-Kulesza