Powstanie kierunku Administracja zostało poprzedzone wyodrębnieniem w ramach kierunku Prawo specjalizacji Administracja. Wyodrębnienie to nastąpiło na mocy uchwały Rady Wydziału z dnia 6 listopada 1997 roku ze skutkiem od roku akademickiego 1998/1999. Na stanowisko Kierownika Specjalizacji został powołany dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL.

 

Jednomyślną decyzją Rady Wydziału z 30 września 1998 roku skierowano wniosek do Senatu Akademickiego o uruchomienie od roku akademickiego 1999/2000 odrębnego kierunku studiów - Administracji. Wyodrębnienie kierunku zostało zatwierdzone uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Nabór na studia dzienne rozpoczął się w roku akademickim 1999/2000. W związku z utworzeniem kierunku, zmianie uległa nazwa Wydziału, z Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego został on przemianowany na Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, z sekcjami: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Organizatorem i Kierownikiem Sekcji Administracji był dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL.

 

Z dniem 15 lutego 2005 roku, na podstawie uchwały Senatu KUL z dnia 21 stycznia 2005 roku nastąpiło przekształcenie sześciu sekcji funkcjonujących na Wydziale w instytuty. Sekcja Administracji została przemianowana w Instytut Administracji, w ramach którego funkcjonują obecnie: Katedra Nauki Administracji, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Katedra Historii Administracji, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego.

 

Dyrektorzy Sekcji/Instytutu Administracji:

  • od początku istnienia do 31 sierpnia 2012 r. - prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
  • od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r. - dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
  • od 1 września 2016 r. do chwili obecnej - prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, godz. 02:42 - Patryk Ochwat