Katedra Komunikacji Wizualnej jest obecna w strukturze Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL od samego początku jego istnienia. W latach 2008 – 2015 funkcję Kierownika Katedry pełnił Prof. dr Leszek Mądzik – wybitny scenograf, reżyser, malarz, fotograf, plakacista, założyciel i dyrektor Sceny Plastycznej KUL – który za swoje zasługi na polu kultury otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Zasługi „Pro Ecclesia et Pontifice”.

 

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej (2008-2015)

Prof. dr Leszek Mądzik

Professor Emeritus

 

 

Przez lata pracował nad wykształceniem estetyki i wrażliwości studentów, budowaniem intymnej relacji między artystą a odbiorcą w polu sztuki, zapoznawał adeptów sztuki ze światem mistrza skupiając się na budowaniu bliskich relacji między artystami i odbiorcami.

Od 2016 roku funkcję Kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej pełni dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof KUL.

W 2017 roku otrzymał zaszczytny tytuł Professor Emeritus Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zarządzeniem Rektora KUL w dniu 1 marca 2020 roku Katedra Komunikacji Wizualnej została przekształcona w Katedrę Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów a funkcję Kierownika Katedry objęła dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL. Katedra zyskała także nowych pracowników: dr Anetę Wójciszyn-Wasil i dr Joannę Sosnowską.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, godz. 08:39 - Małgorzata Sławek-Czochra