Rok akademicki 2008/09:

 

1. Encyklopedyzm Le Quy Dona.

2. "Wielka nauka" (Daxue) - cele życia mędrca i droga do mądrości.

3. Historiozofia Kanga Youweia.

4. Koncepcja etyczna Mo Di a koncepcja Konfucjusza.

5. Zagadnienie natury ludzkiej u Mencjusza i Xunzi.

6. "Poprawianie nazw" (zhengming) a paradoksy szkoły nazw (mingjia).

7. Qi i Li (Siła i Zasada) jako podstawowe pojęcia metafizyczne neokonfucjanizmu - na przykładzie koreańskiej Debaty o Czterech i Siedmiu.

8. Droga (dao) mędrca wg wczesnych taoistów.

9. Legizm (fajia) i skutki jego wprowadzenia jako ideologii oficjalnej dla historii filozofii chińskiej.

10. Japońskie debaty o shinto, buddyzmie i konfucjanizmie.

 

 

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2009, godz. 17:52 - Maciej Zięba