Historia Instytutu Socjologii

kul_stalowa_fotka

Geneza instytutu socjologii sięga początku okresu transformacji ustrojowej kraju. W 1989 w ramach punktu konsultacyjnego KUL powstał kierunek socjologia w systemie eksternistycznym. W 1990  na jego bazie utworzono Filię Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dwa lata później, tj. od 1992r., rozpoczął się nabór na socjologię zaoczną. Od 2004 roku, Instytut Socjologii funkcjonuje w strukturze Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. W latach 2004-2007 dyrektorem Instytutu Socjologii był prof. dr hab. Stanisław Marczuk. Następnie dyrektorami Instytutu byli prof. dr. hab. Włodzimierz Dłubacz (2007-2009) i dr hab. Wiesław Gumuła (2009-2010). Od 2010 roku funkję dykektora Instytutu pełni prof. dr hab. Zbigniew Narecki.

Studia na kierunku socjologia są dwustopniowe: I stopień-licencjacki i II stopień- magisterski. System studiów jest stacjonarny. Studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności: socjologia samorządowa oraz kryminologia. Ponadto w ramach Instytutu Socjologii uruchomiono w roku akademickim 2010/2011 kierunek - praca socjalna.

 

W ramach Instytutu Socjologii powołano trzy katedry:

•Katedra Makrostruktur Społecznych

•Katedra Mikrostruktur Społecznych

•Katedra Socjologii Pracy i Gospodarki.

 

 

Ponadto pracownicy skupieni są wokół dwóch zespołów badawczych:

1)Zespół Socjologii Teoretycznej  (ogólnej), skoncentrowany na następujących zagadnieniach:

•Katolickiej nauki społecznej oraz filozofii społecznej i polityki

•Teorii i form (struktur) życia społecznego

2)Zespół Socjologii Praktycznej (empirycznej), skoncentrowany na następujących zagadnieniach:

•Zmian społeczno-gospodarczych (rozwoju społecznego)
•Metod badań socjologicznych.

 

W ramach Instytutu Socjologii, od 2005 roku, istnieje Koło Naukowe Młodych Socjologów „Societas", skupiające studentów głównie z I i II roku studiów stacjonarnych. Pierwszym kuratorem Koła była dr Teresa Zbyrad (2005-2008). Od 1 paździenika 2008 r. kuratorem Koła jest dr Mirosław Rewera

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2012, godz. 14:10 - Mirosław Rewera