W roku 1997 w ramach Instytutu Socjologii powstała nowa katedra - Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej. Kierownikiem jej jest prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik.
W Katedrze pracują ponadto: dr Ewa Albińska - adiunkt (od 2004 r.), dr Magdalena Waniewska-Bobin - adiunkt (od 2007 r.), oraz dr Michał Skrzypek - adiunkt (od 2005 r.).
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:47 - Justyna Tarkowska