Historia Katedry Krytyki Literackiej
 

 

Katedra Krytyki Literackiej powstała w 2006 roku.

W latach 2007 - 2011 zajęcia w Katedrze prowadził mgr Jacek Hnidiuk, doktorant stypendysta. W październiku 2011 roku pomyślnie obronił swoją rozprawę doktorską o Adamie Zagajewskim (zob. więcej).
 
Od 2008 roku zajęcia w katedrze prowadzą: dr Małgorzata Peroń (od 2010 zatrudniona na stanowisku asystenta)

Katedra prowadziła dwie specjalizacje:  krytycznoliteracką (do 2011), obecnie prowadzi jedną specjalizację krytykę artystyczną dla studentów polonistyki, ale także wszystkich studentów KUL.
 
Od 2007 roku przy Katedrze działa Koło Naukowe Krytyków Literackich.
Autor: Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013, godz. 09:54 - Małgorzata Peroń