Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 1919-2004

 red. Ewa M. Ziółek

 wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004

 stron 342

 ISBN 83-7306-234-3

 

 HISTORIA:

 

 1. Jarosław K. Cybulak, Grupa historyczna i Koło Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym (191-1939)

 

 2. Małgorzata Kowal, Środowisko historyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1939-1945

 

 3. Dawid Keller, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL w latach 1946-1967

 

4. Łukasz Mulak, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL w latach 1967-1981

 

5. Szczepan Kowalik, Zarys dziejów Koła w latach 1981-2004

 

WSPOMNIENIA:

 

Jan Ziółek, Wspomnienia ze studiów

 

Jerzy Flaga, Wspomnienia z działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL

 

Elżbieta Janicka-Olczak, Wspomnienia

 

Maria Wrzeszcz, Mój Marzec '68

 

Henryk Wąsowicz, Wspomnienia z czasów studiów

 

Elżbieta Orzechowska, Jak to na obozach archeologicznych bywało

 

ANEKSY:

 

Lista prezesów Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (1922-2004)

 

Statut Koła Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie [z dnia 28 XI 1933 r.]

 

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011, godz. 14:50 - Łukasz Pasim