Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych powstało na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w grudniu 2000 roku, wpisując się tym samym w sieć podobnych placówek funkcjonujących z powodzeniem w strukturach największych uniwersytetów w kraju.

Założycielką i pierwszym dyrektorem Kolegium MISH była w latach 2000 - 2006 prof. Mirosława Hanusiewicz. Jej zasługą stało się również wszczepienie w organizm KUL-u międzyuczelnianej Akademii Artes Liberales, z której naukowych dobrodziejstw korzystać mogą najzdolniejsi studenci Kolegium MISH. Dyrektorem Kolegium od 2006 do 2012 roku był prof. Piotr Gutowski, natomiast funkcję wicedyrektora pełniła dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL,obecnie dyrektor Kolegium MISHuS.

15113822_400

 

Od 2001 roku przy Kolegium działa prężnie Koło Naukowe studentów MISH. Dodatkowo, studenci MISH, najliczniej w skali uniwersytetu, uczestniczą w programach stypendialnych MOST, ERASMUS oraz MNiSW.

Studenci Kolegium korzystają z opieki naukowej tutorów reprezentujących 17 różnych kierunków uniwersyteckich. Od roku akademickiego 2007/8 studia realizowane są w nowym systemie 3+2, który pozwala na uzyskanie tytułu licencjata oraz magistra na kierunkach związanych z Kolegium właściwymi porozumieniami. Opiekę naukową nad Kolegium sprawuje Rada Naukowa złożona z wybitnych przedstawicieli humanistyki.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" (Art. 170a pkt 2) studia w naszym Kolegium mają obecnie charakter międzyobszarowy, dlatego od 1 października 2012 nastąpiła zmiana nazwy Kolegium MISH na Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (Kolegium MISHuS).

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2012, godz. 08:52 - Magdalena Grela-Tokarczyk