Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce

27 listopada 2007

sala C-613

 

W dniu 27 listopada 2007 r. z inicjatywy prof. Władysława Witczaka oraz studentów Koła Naukowego Studentów Prawa KUL odbyła się konferencja pt. Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Dziekan WPPKiA KUL, dr Andrzej Ciołko - Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie oraz Jacek Niezabitowski - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Radio Lublin. Opiekę naukową nad przygotowaniem oraz przebiegiem konferencji sprawował prof. Władysław Witczak, moderator spotkania.

 

 

11.00    Rozpoczęcie konferencji

               * Dziekan WPPKiA

               na terenie województwa lubelskiegooraz przedstawienie problemu

               * Jacek Niezabitowski - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 

11.10    Odpowiedzialność etyczna

               * Beata Kołodziejczyk (UM)

               * dr Rafał Patryn (Katedra Etyki i Filozofii Człowieka UM)

               * Paweł Kiciński (UM)

 

11.40    Odpowiedzialność cywilna

               * Piotr Widomski (KUL)

 

12.10    Odpowiedzialność karna

               * Krystian Browarny (UMCS)

 

12.30    Przerwa kawowa

 

13.00    Odpowiedzialność zawodowa lekarza

               * mgr Tomasz Sroka (Katedra Prawa Karnego UJ)

 

13.30    Odpowiedzialność lekarza za popełnienie błędu w krajach UE

               * Maciej Niezabitowski

 

14.00    Panel dyskusyjny

 

14.30    Zakończenie konferencji

 

Galeria zdjęć:

Konferencja studencko-doktorancka - Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2009, godz. 15:09 - Natalia Dziczkowska