Sprawa Agnieszki Machówny w Trybunale Lubelskim

 

 

Projekt był organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i Koło Naukowe Studentów Prawa KUL. Inscenizacja odbyła się 24 IX 2009 r. na Auli A Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Sztuka przedstawiała ostatnią fazę toczącego się w latach 1677-1681 procesu przed lubelskim Trybunałem, który był jednym z najgłośniejszych w dziejach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pozwana przed Trybunał Agnieszka Machówna została oskarżona o oszustwo i poligamię. Należy podkreślić, że przedstawione postępowanie sądowe toczyło się zgodnie z zasadami XVII-wiecznego procesu przed Trybunałem.
Celem inscenizacji było ukazanie procedury sądowej z czasów I Rzeczpospolitej. Był to ciekawy sposób nauki historii z którego skorzystali głównie uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Galeria zdjęć:

Sprawa Agnieszki Machówny w Trybunale Lubelskim

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2009, godz. 12:05 - Natalia Dziczkowska