W roku 1989 roku na bazie działającego od 1981 roku Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiańską, powstał Instytut Filologii Słowiańskiej. Organizatorem wspomnianych instytucji, głównym twórcą ich programów i zadań naukowych był prof. Ryszard Łużny. Od samego początku zaistnienia ośrodka slawistycznego w KUL prowadzono w nim badania nad historią, literaturą i językami narodów wschodniosłowiańskich z reguły w kontekście powiązań z kulturą chrześcijańską. Mimo licznych przeszkód do 1989 roku, ośrodek slawistyczny w KUL miał znaczące osiągnięcia naukowe, organizując konferencje i zebrania naukowe, których wyniki były publikowane.

Jesienią 1989 roku zainicjowane zostały regularne studia na kierunku Filologia Słowiańska w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. W ciągu 20 lat ze Slawistyką w KUL, w różnym czasie, związanych było kilkudziesięciu pracowników, a studia podjęło ponad 700 studentów. W wyniku licznych zmian organizacyjnych obecnie w Instytucie istnieją cztery katedry:

 

  • Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich,
  • Katedra Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej,
  • Katedra Literatury Rosyjskiej,
  • Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej.

 

Każda z nich prowadzi pracę dydaktyczną i naukową w obszarach zakreślonych swoimi nazwami.

W Instytucie zatrudnionych jest aktualnie 18 pracowników etatowych. Ponadto zajęcia prowadzą doktoranci i kilku pracowników innych wydziałów KUL. Dotychczas studia slawistyczne w KUL ukończyło ponad 350 studentów, z których kilku po ukończeniu studiów doktoranckich, zostało zatrudnionych w naszym Instytucie.

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 21:30 - Marcin Cybulski