Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii 22-25 września 2016, Kazimierz DolnyHistoryczne a współczesne koncepcje Boga i religii 22-25 września 2016, Kazimierz Dolny

 

Celem konferencji jest refleksja nad przemianami w rozumieniu Boga i religii, a zwłaszcza nad tymi koncepcjami, które stanowią modyfikacje klasycznego rozumienia Boga oraz tradycyjnej koncepcji miejsca religii w społeczeństwie. W klasycznym rozumieniu Bóg jest stwórcą i opiekunem świata, posiadającym w stopniu najwyższym przymioty mocy, wiedzy i dobroci. W tradycyjnej koncepcji religia pełni rolę głównego spoiwa życia społecznego i gwarant porządek moralnego, a także rości sobie prawo do ingerencji w sprawy polityczne.

 

Ze względu na ograniczenia jakie niesie za sobą forma konferencji, nasza refleksja z konieczności będzie mieć charakter wycinkowy. Planujemy jednak, by zebrane podczas niej materiały weszły w skład publikacji ukazującej poruszane zagadnienia w sposób bardziej całościowy.

 

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL w ramach grantu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kierowanego przez prof. Piotra Gutowskiego. Spotkanie odbędzie się w Domu Pracy Twórczej KUL Kazimierzu Dolnym w dniach 22-25 września 2016.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2016, godz. 10:19 - Andrzej Zykubek