Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii 22-25 września 2016, Kazimierz DolnyHistoryczne a współczesne koncepcje Boga i religii 22-25 września 2016, Kazimierz Dolny

 

Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii

22-25 września 2016, Kazimierz Dolny

 

22 września (czwartek)

 • 13:00 Przywitanie uczestniczek i uczestników
 • 14:30 Obiad 
 • 15:50 Otwarcie konferencji
  • Monika Walczak - Dziekan Wydziału Filozofii KUL
  • Piotr Gutowski - Kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Sesja I

 • 16:00 Ireneusz Ziemiński, USZ - Joseph Butler o Bogu i religii
 • 16:50 Jowita Guja, AGH - Wizje Boga i religii w klasycznych oraz współczesnych nurtach ateistycznych
 • 17:40 Paweł Pijas - Bóg, wiara i schematy poznawcze
 • 18:30 Błażej Gębura, KUL – Ograniczenia teologii naturalnej
 • 19:30 Kolacja

 

23 września (piątek)

 • 8:00 Śniadanie

Sesja II

 • 9:00 Martyna Koszkało, UG - Jan Duns Szkot i chrystianizacja arystotelizmu
 • 9:50 Milena Jakubiak, USz - Pojęcie Boga według Davida Hume'a
 • 10:40 Przerwa kawowa
 • 11:00 Piotr Lipski, KUL – Współczesne dyskusje wokół zakładu Pascala
 • 11:50 Jakub Gomułka, UPJPII - Stanisław Lem między transgresją a transcendencją: od bogów ułomnych do Boga, którego nie ma
 • 13:00 Obiad

Sesja III

 • 16:00 Tomasz Kupś, UMK - Deus in nobis – koncepcja Boga w późnych pismach Kanta
 • 16:50 Sylwia Wilczewska, KUL - XIX-wieczny agnostycyzm brytyjski jako religia filozoficzna
 • 17:40 Zofia Sajdek, UPJPII - Hipoteza złego Boga a problem dobra
 • 18:30 Krzysztof Czerniawski, USZ – Miejsce religii w państwie neutralnym światopoglądowo
 • 19:30 Kolacja

 

24 września (sobota)

 • 8 00 Śniadanie

Sesja IV

 • 9:00 Wojciech Sady, UP - Dogmat grzechu pierworodnego dawniej i dziś
 • 9:50 Maksymilian Roszyk, KUL - Problem jedności Tołstojowskiej koncepcji religii
 • 10:40 Przerwa kawowa
 • 11:00 Artur Kosecki, USZ - Przekonania religijne a scjentyzm. Analiza poglądów K. Ajdukiewicza, T. Czeżowskiego i J. Woleńskiego
 • 11:50 Anna Brożek, UW - Wiara oświeconych. Członkowie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej o Bogu i wierze
 • 13:00 Obiad

Sesja V

 • 16:00 Jacek Hołówka, UW - Wiara i religia
 • 16:50 Anna Karczewska, KUL - Teza teologii negatywnej a logika wielowartościowa
 • 17:40 Jolanta Prochowicz, KUL - Matko nasza, która jesteś w niebie? O języku, którym mówimy o Bogu. Perspektywa feministyczna
 • 18:30 Piotr Biłgorajski, KUL – Ultymizm
 • 19:15 Zamknięcie konferencji
 • 19:30 Kolacja

 

25 września – niedziela

 • 8:00 Śniadanie

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2016, godz. 13:43 - Andrzej Zykubek