Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katedra Nauk o Polityce

Katedra Nauki Administracji

 

zapraszają na

 

II. polsko-ukraińską konferencję naukową z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej

 

Lublin, 15 maja 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI 204

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2014, godz. 13:41 - Marta Ordon