2020

 

 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję naukową "Malowidła w Piwnicy pod Fortuną. Źródła i konteksty", która odbędzie się w dniach 27-29 października 2020 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym zespołu redakcyjnego przygotowującego Księgę Jubileuszową Pana Prof. Lechosława Lameńskiego w 70. rocznicę urodzin. Uroczysty jubileusz zaplanowany jest na wiosnę 2020 r.

 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, którego finał odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2020 r.
 • Rektor KUL objął przewodnictwo w Komitecie Honorowym konferencji naukowej z okazji 100-lecia uchwalenia Ustawy o spółdzielniach, która odbędzie się  w maju 2020 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XX Ogólnopolski Konkurs o Stefanie Kardynale Wyszyńskim pod hasłem"(Nie)zwyczajna świętość", który odbędzie się w dniach 7 stycznia - 7 kwietnia 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym lubelskich obchodów 100. rocznicy urodzin i 15. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XVI Konkurs Papieski pod hasłem "Życie i wolność - dar i zadanie", który odbędzie się w terminie 23 lutego - 30 maja 2020 r.

 

2019

 

 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2019", która odbędzie się w listopadzie i grudniu 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Językoznawczą Linguistics Beyond and Within 2019: Cognition - Structure - Communication, która odbędzie się w dniach 17-18 października 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Naukową z okazji 30-lecia działalności Hospicjum Dobrego Samarytanina, która odbędzie się  17 października  2019 r.

 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Lubelskiego Salonu Maturzystów 2019, który odbędzie się na KUL 26 i 27 września 2019 r.

 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję "Dialog dwóch kultur", która odbędzie się w dniach 2-8 i 21 września 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XV edycję Konkursu Papieskiego "Dar na stulecie" organizowanego w terminie od 25 lutego do 18 maja 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję "Oblicza wolontariatu - pomoc niejedno ma imię", organizowaną przez Stowarzyszenie Frassatianum 5 marca 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji, którego VII edycja odbędzie się 4 kwietnia 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym lubelskich obchodów 450. rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej, zaplanowanych w okresie od 1 maja do 1 lipca 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym XI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Portret rodzinny. Rodzina nadzieją świata", którego zakończenie zaplanowane jest 10 maja 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję naukową "KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Pedagogiczno-etyczne przesłanie o. Jacka Woronieckiego", która odbędzie się 10 maja 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym XXVI Muzycznych Spotkań Rodzin Lublin 2019, które odbędą się w dniach 10-12-maja 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VII Międzyuczelnianą Konferencją Prawniczą "Protection of cultural heritage under international law", konferencja organizowana przez wydziały prawa KUL i UMCS oraz Studium Praktycznej Nauki języków obcych KUL i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, odbędzie się 21 maja 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym międzynarodowej konferencji "Dawniej niż wczoraj - 100 lat Polskiej Policji", która odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 6-7 czerwca 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, którego finał odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbędzie się na KUL w dniach 9-14 września 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 14-20 września 2019 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Jubileuszu 50-lecia Sceny Plastycznej KUL, planowanego jest w dniach 25-26 września 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego, który odbędzie się w październiku 2019 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolski konkurs Studencki Nobel, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym w sprawie obchodów 100-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, planowanych w Toruniu i Wilnie jesienią 2019 r.

 

2018

 

 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym krytycznego wydania dzieł wszystkich kard. Karola Wojtyły, przygotowywanego w związku z jubileuszem 100-lecia jego urodzin przez Archidiecezję Krakowską.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym regionalny turniej eliminacyjny w ramach II Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oxfordzkich. Turniej odbędzie się 19 stycznia 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym I Ogólnopolski Konkurs Rozmowy z Klientem (I National Client Consultation Competition), organizowany przez Uniwersytecką Poradnię Prawną KUL w dniach 9-11 marca 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Dni Kariery® 2018 Lublin, które odbędą się 13 marca 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym szóstą edycję Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji Publicznej organizowanego przez Instytut Administracji KUL, który odbędzie się 23 marca 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję naukową Litewsko-polsko-ukraińska współpraca wojskowa: wspólna przeszłość, wspólne wyzwania, organizowaną przez Wydział Nauk Społecznych KUL i Wielonarodową Brygadę LITPOLUKRBRIGADE 19 kwietnia 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą Creation and Extinction of Statehood in International Law organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS wspólnie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL. Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XIV edycję Konkursu Papieskiego, organizowanego pod hasem "Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju" w okresie od 12 lutego do 19 maja 2018 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Profesor Benedykt Dybowski – czołowy badacz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi i Ukrainy", która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2018 r. we Lwowie.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję "Europa, Rzeczpospolita, Prusy Królewskie" organizowaną przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, w dniach 21-23 czerwca 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję STAR Stress Anxiety and Resilience, organizowaną przez The Stress and Anxiety Research Society (STAR) i Instytut Psychologii KUL w dniach 10-13 lipca 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XIV Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 10-19 września 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym X Konferencję Adeptów Fizjologii, organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w dniach 13-14 września 2018 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji, który odbędzie się w dniach 17-23 września 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronetem Honorowym XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbędzie się w Lublinie w dniach 21-23 września 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronetem Honorowym dziewiątą edycję zawodów "Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!", które odbędą się w Lublinie w dniach 24-28 września 2018 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Lubelskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018, który odbędzie się na KUL w dniach 26-27 września 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową w 20. rocznicę powstania Lubelskiego "Gościa Niedzielnego" pt. "Kościół, media, społęczeństwo", która odbędzie się 11 października 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Językoznawczą "Linguistics Beyond And Within 2018: Old Answers - New Qestions, or Where the Obvious Still Puzzles", organizowaną przez Instytut Filologii Angielskiej KUL w dniach 18-19 października 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronetem Honorowym konferencję popularno-naukową "Jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości w grupach wysokiego ryzyka?", organizowaną przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w dniach 24-25 października 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską konferencję naukową "Wiara i rozum. Encyklika Fides et ratio wobec wyzwań współczesnego świata", organizowaną przez Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu 15 listopada 2018 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Sesję jubileuszową Międzynarodowego Programu Iterdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii "Artes Liberales", organizowanej w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2018 r.

 

2017

 

 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Bełżyce, zaplanowanych w 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym spektakl muzyczny pt. "Karol", poświęcony życiu i dziełu Jana Pawła II. Premiera musicalu planowana jest w TAURON Arenie w Krakowie 27 lutego 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym V edycję Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji Publicznej, organizowanego przez Instytut Administracji KUL. Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2017 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym konferencji pt. "Finanse Publiczne a Rozwój Gospodarki", poświęconej działalności naukowej, organizacyjnej i administracyjnej prof. Zyty Gilowskiej. Konferencję organizuje Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL. Odbędzie się ona w dniach 24-25 kwietnia 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem honorowym wystawę zdjęć obejmującą twórczość prof. Leszka Mądzika, organizowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w terminie 28 kwietnia  - 28 lipca 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem honorowym Jubileuszowe X Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” organizowane przez Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. Tegoroczny temat konkursu to „Rodzina na drogach współczesnego świata”, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się 11 maja 2017 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym XXIV Muzycznych Spotkań Rodzin organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego w dniach 12-14 maja 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VIII Konferencję Polsko-Hiszpańskiej Europejskiej Tradycji Prawnej na temat "Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne", która odbędzie się w Lublinie 2 czerwca 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Finał konkursu odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Niepokalanowie.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym koncert w wykonaniu Cameraty Lubelskiej pt. "Wielcy Lublinianie. Mieczysław Albert Krąpiec". Koncert odbędzie się w bazylice oo. Dominikanów w Lublinie, 10 czerwca 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: "Czas na Rodzinę". Marsz, organizowany przez Centrum Jana Pawła II, odbędzie się 11 czerwca 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym koncert "Aleksandra Garbal - Musica Sacra - Caritas Christi urget nos", który odbędzie się w kosciele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku 23 września 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VIII edycję zawodów "Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!". Zawody odbędą się w obiektach sportowych lubelskich uczelni w dniach 25-29 września 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, których część główna obchodzona będzie w Lublinie w dniach 14 i 15 października 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Biotechnologia - Energia Jutra". Konferencję organizuje Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w dniach 19-20 października 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym 40-lecie wydania pierwszego numeru "Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików". Jubileusz planowany jest 26 października 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską konferencję naukową "Sztuka Lublina. Od średniowiecza do współczesności", która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do udziału w Komitecie Honorowym Europejskiego Tygodnia Innowacji. Wydarzenie odbędzie się w Lublinie w dniach 6-10 listopada 2017 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym IV Wojewódzki Konkurs Historyczny „W hołdzie bohaterom” organizowany przez Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 listopada 2017 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej pod hasem "Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość". Kongres odbędzie się w dniach 22-25 listopada 2017 r.
 • Rektor KUL objął patronatem honorowym ogólnopolską konferencję naukową "W hołdzie wobec myśli Jana Pawła II", organizowaną przez Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu 23 listopada 2017 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w honorowym Komitecie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Honorowym Komitecie lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

2016

 

 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym II edycję Programu Stażowego "Najlepsi u Najlepszych", organizowanego przez Fundację Rozwoju KUL, Biuro Karier i Samorząd Studentów. Celem programu jest promocja utalentowanych studentów KUL w środowisku biznesowym.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym wydarzenie artystyczne organizowane w ramach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Koncert "Polsko święta! Polsko wieczna!" odbędzie się 28 lutego 2016 r. w Kościele Karmelitów pw. św. Józefa w Lublinie.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Dni Kariery®, organizowane przez Stowarzyszenie AIESEC Polska. Dni Kariery to targi pracy, praktyk i staży organizowane od ponad 20 lat w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Lubelska edycja odbędzie się w Hali Globus 10 marca 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs organizuje Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", etap szkolny odbędzie się 15 marca, diecezjalny - 26 kwietnia, a finał w dniach 6-7 czerwca 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym IV edycję Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji, organizowanego przez Instytut Administracji KUL. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat struktur administracji publicznej w Polsce. Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym studencko-doktorancką konferencję naukową "Chrześcijaństwo w Polsce" organizowaną przez Koło Naukowe Historyków Studentów KUL we współpracy z Instytutem Historii KUL. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodowe sympozjum naukowe "Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii" organizowaną przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL wraz z Towarzystwem Przyjaciół KUL. Sympozjum odbędzie się w parafii Chrystusa Króla na Balham w Londynie 16 kwietnia 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym IV Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą "The role of the United Nations in the contemporary world". Konferencja jest organizowana przez wydziały prawa UMCS i KUL oraz jednostkami odpowiedzialnymi za nauczanie języków obcych na obu uniwersytetach.  Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VI Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny z cyklu Wielcy Polacy XX wieku pod hasłem "Jan Paweł II, Prymas Stefan Wyszyński, prof. Mieczysław A. Krąpiec OP: Osoba-Rodzina-Naród". Konkurs organizowany przez Fundację Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w dniach 9-10 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką "Teatr studencki. Idea czy materia", organizowaną przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w dniach 12-13 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XXIII Muzyczne Spotkania Rodzin, organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej regionu Lubelskiego, które odbędzie się w dniach 13-15 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską konferencję naukową "Średniowiecze i nauka", które odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 14 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XII edycję Konkursu Papieskiego, organizowanego przez Fundację Instytut Tertio Millennio. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Finał konkursu zaplanowany jest 14 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: "Rodzina. Wspólnota. Polska". Marsz, organizowany przez Centrum Jana Pawła II, odbędzie się 15 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską konferencję naukową poświęconą myśli społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja organizowana przez Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL odbędzie się 17 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję patrystyczną "Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami" organizowaną przez patrystów z KUL w porozumieniu z L’Association Internationale d’Études Patristiques i Sekcją Patrystyczną przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 maja 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję "Chrzest Polski. 1050 lat edukacji w Polsce" organizowaną przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Konferencja planowana jest 24 maja 2016 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Międzynarodowego Kongresu "Psychology and Communion", współorganizowanego przez Focolari Movement z Castelgandolfo. Wydarzenie to, wpisujące się w rocznicę 20-lecia nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich, odbędzie się na KUL w dniach 3-4 czerwca 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską konferencję naukową "Ziemia lubycka - język, historia, kultura" organizowanej w Lubyczy Królewskiej w dniach 10-11 czerwca 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zjazd, organizowany przez Oddział Lubelski Towarzystwa, odbędzie się w dniach 27 czerwca - 3 lipca 2016 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym XX Międzynarodowego Festiwalu Organowego organizowanego w kościele pw. Św. Rodziny w Lublinie w dniach 29 czerwca - 16 października 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską konferencję "Nauczyciel-Wychowawca-Pedagog: Historia oświaty i wychowania na przestrzeni wieków", organizowaną przez Instytut Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Koło Naukowe Doktorantów KUL Ars Educandi 30 czerwca 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym finał ogólnopolskiej akcji Tornister Pełen Uśmiechów organizowanej przez Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się w Lublinie 28 sierpnia 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VII edycję zawodów "Z UKS-u do AZS-U. Studiuj w Lublinie!". Zawody odbędą się w obiektach sportowych lubelskich uczelni we wrześniu 2016 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Komisję Prawniczą Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 16-17 września 2016 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym XII Lubelskiego Festiwalu Nauki, koordynowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Festiwal odbędzie się pod hasłem "Nauka źródłem inspiracji" w dniach 17-23 września 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym festiwal "Pełnoaktywni w Akcji", który odbędzie się w centrum wystawienniczo-konferencyjnym Targi Lublin S.A. w dniach 14-15 października 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Językoznawczą "Linguistics Beyond and Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies" organizowaną przez Instytut Filologii Angielskiej KUL. Odbędzie się ona w dniach 20-21 października 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym sesję „Abp Ignacy Tokarczuk – człowiek, kapłan, patriota” organizowaną przez IPN Odział w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Prezydenta Miasta Stalowej Woli i Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli. Sesja odbędzie się 26 października w Stalowej Woli.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję " lat pracy Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Dorobek i perspektywy", która odbędzie 14 listopada 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej - Medycyna Personalizowana pt. "Genom-człowiek-świat-zagrożenia", organizowanej w dniach 23-25 listopada 2016 r..
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym II Konferencję pt. "Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce", która odbędzie się w Tomaszowie Lubelskim 24 listopada 2016 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję "Chrześcijaństwo a ekonomia. Konferencja międzynarodowa w 1050. rocznicę Chrztu Polski i rocznicę ogłoszenia encyklik św. Jana Pawła II Centisimus annus (1991) i Laborem exercens (1981)". Konferencję organizuje Instytut Jana Pawła II KUL 25 listopada 2016 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do uczestnictwa w honorowym Komitecie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym wydanie książki kard. Angela Scoli (doktora honoris causa KUL) „Buone ragioni per la vita in comune. Religione, politica, economia”. Książkę zamierza wydać Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” na przełomie 2016/2017 r.

 

2015

 

 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym jubileusz 15-lecia tomaszowskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Placówka ta działa w Tomaszowie Lubelskim od 2001 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VII Interdyscyplinarną Konferencję Naukową TYGIEL 2015 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Konferencja jest cenną inicjatywą, która przyczynia się do zacieśniania kontaktów między młodymi naukowcami w środowisku lubelskim. Konferencja organizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, odbędzie się w dniach 21-22 marca 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym II edycję konkursu pod nazwą "Znaj swoje prawa", którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat prawa wśród uczniów szkół średnich. Konkurs odbędzie się w 27 marca 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym III edycję Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji, organizowanego przez Instytut Administracji KUL. Jego głównym celem jest propagowanie wśród uczniów szkół średnich wiedzy na temat struktur administracji publicznej w Polsce. Konkurs odbędzie się 27 marca 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym wręczenie Nagrody Akademickiego Lauru Dziennikarskiego przyznawanej przez lubelskie Rady Instytutów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa. Ideą nagrody jest uhonorowanie wyjątkowego dorobku dziennikarskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności dydaktycznej włożonej w wychowanie nowego pokolenia pracowników mediów. Wręczenie nagrody i okolicznościowa sesja naukowa poświęcona mediom regionalnym odbędzie się 24 kwietnia 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym IX edycję międzynarodowego konkursu plastycznego pod nazwą "Portret rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń", który ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi, młodzieży w wieku od 15 do 20 lat. Konkurs odbędzie się w 30 kwietnia 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym II Międzynarodową Konferencję Konsumencką pt. „Sprzedaż w obrocie konsumenckim” organizowaną przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję naukowo-warsztatową, służącą zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących w dziedzinie sztuki, pt. "Sztuka dla wszystkich: zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki", która odbędzie się na KUL w dniach 28-30 maja 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję naukową organizowaną przez Katedrę Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL wraz z Instytutem Historii i Instytutem Politologii UKSW oraz kraśnicką parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pt. „Klasztor Kanoników Regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie”, która odbędzie się w Kraśniku w dniach 12-14 czerwca 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny w Siatkówce Plażowej, organizowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół KUL, Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego oraz Wojewódzkim Związkiem Piłki Siatkowej w Lublinie. Rozgrywki odbędą się 13 czerwca 2015 r.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego Międzynarodowego Festiwalu Organowego – cyklu cotygodniowych koncertów, które odbywać się będą w kościele p.w. św. Rodziny w Lublinie, od 24 czerwca do 23 września.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym seminarium naukowe pt. „Na przekór świętokradztwu – trudna droga powrotu do sacrum ikony Matki Boskiej Chełmskiej”, organizowane przez Instytut Historii Sztuki KUL z okazji 250. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Chelmskiej. Seminarium odbędzie się 7 września 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym II Festiwal Muz Słowiańskich, organizowany przez Filharmonię Lubelską. Festiwalowe koncerty odbywać się będą od 11 września do 11 października 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodowy Kongres Rodziny pt. „Obudzić (Nie)Odkryty Potencjał Rodziny – Rodzina pyta i odpowiada”. Organizatorami konferencji są: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Katedra Pedagogiki Rodziny, Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN oraz Fundacja Rozwoju KUL. Konferencja dotyczy potencjału rodziny w dobie przemian społecznych, świadomościowych i kulturowych. Kongres odbędzie się 23-24 września 2015.  
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego Jubileuszu 45-lecia Sceny Plastycznej KUL, który będzie miał miejsce na naszym Uniwersytecie w dniach 25-26 września 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym I Ogólnopolską Konferencję Kaligrafów organizowaną przez Polskie Towarzystwo Kaligraficzne. Konferencja odbędzie się 16 października 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję "Polszczyzna dawna i współczesna". In memoriam Mariani Kucała, doctoris artium liberalium honoris causa Catholicae Universitatis Lublinensis Joannis Pauli II, Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Joannis Pauli II membri ordinarii, organizowaną przez Katedrę Języka Polskiego KUL. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję naukową poświęconą kondycji witraży oraz problemom ich ochrony i konserwacji, zaplanowaną na październik 2015 r. Inicjatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” z siedzibą w Krakowie.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję na temat wartości życia i współczesnych kontekstów odczytywania encykliki "Evangelium vitae". Konferencję, w dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki, organizują Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Odbędzie się ona 27 listopada 2015 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym XI edycję Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millenio. Przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Konkurs Papieski jest największym w Polsce konkursem dotyczącym wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Myślą przewodnią tegorocznego konkursu są słowa „Chrzest – Polska – Człowiek”.
 • Rektor KUL przyjął zaproszenie do Honorowego Komitetu ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015. To dzieło pomocy najsłabszym od 23 lat prowadzone jest przez Radio Lublin S.A., TVP Lublin oraz wolontariuszy.

 

2014

 

 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym sympozjum warsztatowe „Człowiek. Sport. Pasja. Niepełnosprawność”. Sympozjum organizuje Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Celem spotkania jest ukazanie pozytywnego oblicza niepełnosprawności, pasji, jaką żyją zaproszeni goście – medaliści Igrzysk Paraolimpijskich z Londynu (2012), Pekinu (2008), Aten (2004) oraz Sydney (2000). Sympozjum odbędzie się 13 stycznia 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym działania kulturalne zaplanowane w okresie od lutego do czerwca 2014 r. przez Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w ramach projektu „Miasto kultury. Z kulturą do nieba”.
 • „Academy of Skills”, projekt obejmujący warsztaty i szkolenia dla studentów, przyczyniające się do ich rozwoju osobistego. Szkolenia, organizowane przez AIESEC Lublin, odbędą się w dniach 18-20 lutego 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym „Dni Kariery”, organizowane przez AIESEC Polska Oddział Lokalny Lublin, które odbędą się 5 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję naukową „Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania”, organizowaną z okazji 15-lecia Instytucji Rzecznika Konsumentów. Konferencja odbędzie się dniach 13-14 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Dzień Patronalny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej pod hasłem „Biznes dla rodziny”. Wykłady, dyskusje i warsztaty dotyczyć będą łączenia życia rodzinnego i zawodowego oraz promowania idei odpowiedzialnego biznesu. Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie odbędzie się 19 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VI Interdyscyplinarną Konferencję Naukową TYGIEL 2014, organizowaną przez Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym III Ogólnopolską Konferencją Naukową z cyklu Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, na temat „Przestrzenie badawcze młodych naukowców. Inspiracje – Innowacje – Wdrożenia”. Konferencję organizuje Rada Doktorantów KUL, a odbędzie się ona 27 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym II Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą International Courts – Contemporary Issues, organizowaną przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Konferencja odbędzie się 27 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Konkurs na pracę pisemną na temat „Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce” oraz II Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej. Adresatem zarówno konkursu, jak testu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych, a celem tych wydarzeń jest promocja kierunku studiów administracja. Test odbędzie się 28 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję naukową „Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej”. Konferencja będzie częścia cyklu międzyuczelnianych seminariów poświęconych dekadzie uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL odbędzie się 31 marca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję międzynarodową „Kultura w mediach. Media w kulturze”. Konferencja będzie spotkaniem teoretyków i praktyków mediów, którzy podejmą refleksję naukową nad relacjami między kulturą i mediami oraz konsekwencjami tych współzależności. Konferencja organizowana przez Katedrę Kultury Medialnej KUL odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, podczas których odbywają się prelekcje, warsztaty i szkolenia dla studentów prawa. Dni, organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, odbędą się w dniach 7-9 kwietnia 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”. Konferencja organizowana przez Katedrę Pedagogiki Rodziny KUL, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA oraz Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, odbędzie się 8 kwietnia 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konkursy wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II w szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży oraz Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Stróży. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniach 16 i 18 kwietnia 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Konkurs wiedzy o integracji europejskiej organizowany przez Instytut Europeistyki KUL. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz kształtowanie poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym uroczysty koncert pt. „Świętemu Janowi Pawłowi II w podzięce za dar obecności w Lublinie”. W koncercie weźmie również udział Chór KUL, odbędzie się on w kościele pw. Św. Rodziny w Lublinie, 30 kwietnia 2014 r.
 • Rektor KUL dołączył do grona osób tworzących Komitet Honorowy Obchodów Święta 3 Maja 2014 r. – 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Powiatowe Obchody Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pała II organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Celem obchodów jest ukazanie papieskiego dziedzictwa poprzez rozmaite inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, charytatywnym i sportowym. Obchody zaplanowane są 4 maja 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym „Dni bezpieczeństwa”, organizowane przez Legię Akademicką KUL wraz z Instytutem Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL. Dni bezpieczeństwa połączone, z obchodami 10-lecia stowarzyszenia studenckiego Legia Akademicka KUL, odbędą się w dniach 7-9 maja 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym III Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych „Zmartwychwstał Pan”, organizowany przez Centrum Jana Pawła II w Lublinie. Celem festiwalu jest popularyzacja utworów chóralnych związanych z różnymi okresami roku liturgicznego, w tym roku – Wielkanocy. Festiwal odbędzie się w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, w dniach 17 maja – 8 czerwca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu Pisma Świętego. Konkurs organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a jego finał przewidziany jest w dniach 2-3 czerwca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym II Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego „Nauczanie/uczenie się języka francuskiego wobec wyzwań przyszłości”, który odbędzie się na KUL w dniach 23-25 czerwca 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej”, organizowaną w ramach Jubileuszowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 września 2014.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję naukową „Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje”, która odbędzie się na KUL w dniach 26-27 września 2014 r. Konferencja będzie połączona z obchodami czterdziestolecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Obchody XIV Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Świętymi bądźcie!" w Lublinie organizowane przez lubelską wspólnotę stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia. Głównym celem Dnia Papieskiego jest popularyzacja nauczania św. Jana Pawła II oraz integracja dzieci i młodieży. Dzień Papieski obchodzony będzie 12 października natomiast obchody trwać będą od 5-15 października 2014.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym jubileusz 300-lecia Seminarium Duchownego w Lubinie. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w drugiej połowie października 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Językoznawczą "Linguistics Beyond and Within 2014: Challenging Ideas and Innovative Applications" organizowaną przez Instytut Filologii Angielskiej KUL. Konferencja będzie okazją dla naukowców do wymiany wyników badań naukowych, szansą na wzmocnienie kontaktów międzynarodowych oraz nawiązanie współpracy z jednostkami akademickimi w kraju i za granicą. Odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Konkurs organizuje Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA. W tym roku odbędzie się po raz dziewiętnasty.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Jest ona jedną z niewielu akcji charytatywnych, w ramach której, uczestnicy dzielą się tym, co mają – żywnością, ubraniami, zabawkami, czasem i sercem. Stwarza okazję, aby w sposób wymierny przyczynić się do radosnego przeżywania świąt przez najbardziej potrzebujących. 
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Rozgrywki Ligi Międzywydziałowej jako inicjatywy bardzo pozytywnie wpływającą na integrację środowiska akademickiego oraz kształtującą ducha zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorami rozgrywek jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy KUL.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym międzynarodową konferencję naukową „Polityka Spójności i rozwój regionów Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020”. Celem konferencji jest pogłębiona dyskusja wokół kluczowej dla procesu integracji europejskiej kwestii harmonijnego rozwoju regionów europejskich oraz możliwości skutecznej realizacji wspólnotowej Polityki Spójności. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Świat głuchoniemych – wyzwania współczesności, której celem jest stworzenie płaszczyzny wsparcia osób głuchoniemych. Konferencja, organizowana przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym sympozjum: „Kontynuować działalność ks. Franciszka Blachnickiego dziś” poświęcone problematyce społecznej. Organizatorami sympozjum jest: Instytut ks. F. Blachnickiego, Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL oraz Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej. Odbędzie się w dniach 22 listopada 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym III Lubelskie Forum Przedsiębiorczości i Innowacji, organizowane przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL. Jego głównym celem jest promowanie idei przedsiębiorczości akademickiej, popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz wspieranie aktywnej postawy społecznej młodych ludzi. Forum odbędzie się w terminie 10-14 grudnia 2014 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym konferencję naukową: „Wąwozy i suche doliny Lublina – potencjał i zagrożenie” popularyzującej problematykę ekologiczną. Organizatorami konferencji jest Urząd Miasta Lublin. Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2014 w Lubelskim Ratuszu, pl. Łokietka 1.

 

2013

 

 • Rektor KUL, przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym lubelskich obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, które odbędą się podczas Międzynarodowej Konferencji Historycznej organizowanej w dniach 10-11 stycznia 2013 roku w Lublinie.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym "Dni Kariery", które odbędą się 4 marca 2013 r. w Lublinie. "Dni Kariery" to wydarzenie, w którym biorą udział największe i najprężniej rozwijające się firmy z Lubelszczyzny oraz z całej Polski. Celem projektu jest zapoznanie studentów i absolwentów szkół wyższych z lokalnym rynkiem pracy, a także umożliwienie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Organizatorem wydarzenia jest AISEC Polska - Komitet Lokalny Lublin.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym projekt "Aktywator VIII", organizowany przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Lublin. Projekt odbędzie się w dniach 13-18 kwietnia 2013 r. w Lublinie.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym VIII edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2013 r. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad znaczeniem rodziny i relacji między najbliższymi, w różnych aspektach – społecznym, psychologicznym, kulturowym. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym jubileuszową edycję XX Muzycznych Spotkań Rodzin pod hasłem „Rodzina Nadzieją Jutra”, które odbędą się w dniach 17-19 maja 2013 r. Organizatorem spotkań jest Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Konkurs na pracę pisemną pt. "Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce" oraz I-szy Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który odbędzie się 21 maja 2013 r., w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji „LEXALIA”. Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu. Organizatorem konkursu i testu jest Instytut Administracji KUL.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Marsz Życia pod hasłem: „Kierunek: Rodzina”, który przejdzie ulicami Lublina 26 maja 2013 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Oblicza starości we współczesnym świecie". Konferencja będzie okazją do podzielenia się refleksjami teoretycznymi oraz wynikami badań empirycznych, prowadzonych w obszarze szeroko pojętej problematyki starości. Organizatorami konferencji są Katedra Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2013 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajobrazowo", która odbędzie się 11-13 września 2013 r. Organizatorem konferencji jest Katedra Zoologii i Ekologii KUL.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Koncert Finałowy II edycji Międzynarodowego Festiwalu - Andrzej Nikodemowicz - czas i dźwiek, który odbędzie się 1 października 2013 r. w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym V Lubelskie Targi Sakralne LUBSACRO 2013, które odbędą się w Lublinie w dniach 1-3 października 2013 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym Tydzień Muzyki Chrześcijańskiej „Cecylianka”, który planowany jest w dniach 16-23 listopada 2013 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską konferencję naukową „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne”. Konferencja jest organizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL wspólnie z Zakładem Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Konferencja odbędzie się 28 listopada 2013 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości" organizowaną przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedrę Prawa Karnego KUL oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie przy współpracy z Fundacją Rozwoju KUL. Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2013 r.
 • Rektor KUL objął Patronatem Honorowym projekt Szlachetna Paczka 2013. Ideą projektu jest przekazywanie pomocy konkretnym osobom, których sytuacja została wcześniej rozeznana przez wolontariuszy. Potrzebujące wsparcia rodziny otrzymują paczki przygotowane specjalnie dla nich i odpowiadające ich konkretnym potrzebom. Projekt trwa do końca stycznia 2014 r.

 

2012

 

 • Rektor KUL, przyjął zaproszenie do udziału w Honorowym Komitecie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2012". W ramach tej Akcji uczestnicy dzielą się tym co mają a nadewszystko swoim czasem i sercem mogąc w ten sposób obdarować dzieci radością oraz potrzebnymi dobrami materialnymi na święta.
 • Rektor KUL, objął Patronatem Honorowym projekt "SZLACHETNA PACZKA 2012" w województwie lubelskim. SZLACHETNA PACZKA działa na terenie całej Polski. Projekt jest realizowany od 2001 r. a głównym jego założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy rodzinom, adekwatnie do potrzeb.