I 1948 - Ograniczanie wpływów Uniwersytetu na kształcenie świeckich.


W tym celu likwidowano poszczególne wydziały i sekcje. Od stycznia 1953 roku w wyniku działań Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zmierzających do rozciągnięcia ścisłej kontroli nad pozostałą częścią uniwersytetu, KUL obowiązywała sprawozdawczość, jaką prowadziły uczelnie państwowe - zarówno w stosunku do studentów, jak i pracowników. Ponadto ministerstwo musiało wyrażać każdorazowo zgodę na obsadę stanowiska rektora. Podporządkowano KUL Ministerstwu Wyznań.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona