Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy

 

Kazimierz Dolny

26-27 maja 2012

 

 

 

Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego przy Instytucie Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Koło Naukowe Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego i Koło Naukowe Studentów Prawa KUL zorganizowali

 

Międzynarodową Konferencję Naukową

Prawo pracy a prawo międzynarodowe.

Transgraniczność stosunku pracy”

 

w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

 

Wielość norm międzynarodowych dotyczących prawa pracy i ich ogromny wpływ na krajowe prawo pracy daje asumpt do podjęcia rozważań na temat różnic i podobieństw pomiędzy obydwiema dziedzinami, oraz rezultatów i wzajemnej korelacji.

 

Zamiarem organizatorów Konferencji była próba interpretacji norm  międzynarodowego prawa pracy oraz wskazanie ich powiązań i rodzajów relacji z krajowym prawem pracy.

 

Konferencja poświęcona była zarówno teoretycznej problematyce relacji pomiędzy obydwiema dziedzinami, prawem pracy a prawem międzynarodowym, jak również analizie konkretnych, praktycznych aspektów transgraniczności relacji prawa pracy. 

 

Dyskusja w ramach Konferencji, dotyczyła zagadnień takich, jak:

· współczesne i historyczne regulacje stosunku pracy na tle prawa międzynarodowego, a także postulaty de lege ferenda,

· regulacje stosunku pracy na tle różnych systemów prawnych, ich wzajemne korelacje i znaczenie dla pracowników i pracodawców,

· regulacje roszczeń pracowniczych na tle prawa międzynarodowego,

· inne roszczenia wynikające ze stosunku pracy na gruncie prawa międzynarodowego.

 

 

Konferencja-informacja.docx

Formularz_zgloszeniowy.docx

 

Program_konferencji_-_1_dzien.docx

Program_konferencji_-_2_dzien.docx

Autor: Dariusz Kała
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2013, godz. 09:40 - Marta Ordon