Szanowni P.T. Doktoranci,

 

Samorząd Doktorantów KUL organizuje w dniach 18-20 listopada 2011 r. w KUL I Ogólnopolską Konferencję Doktorantów.

plakat

Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Doktorantów KUL, która odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2011 r. Celem spotkania jest integracja środowisk młodych naukowców będących na początku swojej kariery akademickiej, jak również zorganizowanie forum wymiany myśli i poglądów. Zaproszenie kierujemy do wszystkich doktorantów, którzy pragną podzielić się wynikami swoich badań oraz chcą czerpać z doświadczenia innych, w tym cenionych profesorów.

 

Konferencja podzielona zostanie na pięć odrębnych sekcji tematycznych, które pozwolą na prezentację badań prowadzonych przez doktorantów w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Tematy sekcji będą brzmiały: „Litwa, Polska i świat Czesława Miłosza”, „Człowiek wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa”, „Uzdrawianie państwa – koncepcje zmian normatywnych”, „Postęp godny człowieka” oraz „Po co nam dziś filozofia?”. W dniu otwarcia konferencji, tj. 18 listopada, planowane są wykłady naszych profesorów, których zainteresowania naukowe oscylują wokół podejmowanych zagadnień.

 

Organizatorzy, oprócz interesującej części merytorycznej, przewidują równie ciekawą oprawę kulturalną konferencji, w tym m.in. zwiedzanie Lublina – miasta o unikalnej, renesansowej zabudowie starego miasta oraz uroczysty bankiet.

 

Chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do wysłania formularza zgłoszeniowego na adres rd@kul.pl. Możliwość zgłaszania udziału w konferencji przedłużono do 20 października br.

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W ramach opłaty konferencyjnej każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma materiały konferencyjne, skorzysta z obiadów w mensie akademickiej KUL, weźmie udział w uroczystym bankiecie w dniu rozpoczęcia konferencji oraz zwiedzaniu miasta w dniu 20 listopada.

 

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych, natomiast oferują pomoc w ich znalezieniu.

 

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na bieżąco.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 08:43 - Leszek Wojtowicz