Wykłady obowiązkowe:

 

Statystyka i demografia historyczna

Historia historiografii powszechnej

Warsztat historyka

Biblia-istota i rola w kulturze

 

 

Konwersatoria obowiązkowe:

Historia historiografii powszechnej

 

Laboratoria:

 

Statystyka i demografia historyczna

Warsztat historyka

Źródłoznawstwo

 

Translatorium

 

Seminarium magisterskie

 

Wykład monograficzny (dwa do wyboru)

 

Egzaminy:

 

Biblia-istota i rola w kulturze

Statystyka i demografia historyczna

Warsztat historyka

 

 

 

Specjalizacja „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”

 

Wykład obowiązkowe:

 

Współczesna kancelaria, registratura i archiwum zakładowe              

Konserwacja i reprografia archiwaliów

Zarządzanie współczesną dokumentacją, zasady jej opracowania i przechowywania      

Struktura  archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie    

Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej       

 

Ćwiczenia obowiązkowe:

 

Metodyka opracowania współczesnych akt spraw (zajęcia praktyczne w archiwum)

Metodyka opracowania dokumentacji pozaaktowej (zajęcia praktyczne w archiwum)

Dokument elektroniczny i e-kancelaria

Bazy danych i elektroniczne pomoce archiwalne

 

Egzaminy:

 

Egzamin z problemów współczesnej archiwistyki

Egzamin z kancelarii i dokumentacji współczesnej

 

 

Specjalizacja pedagogiczna „Historia i społeczeństwo”

 

Wykłady obowiązkowe:

 

Dziedzictwo epok: starożytność

Dziedzictwo epok: średniowiecze

Dziedzictwo epok: nowożytność

Pedagogika ogólna

Psychologia ogólna

 

Ćwiczenia obowiązkowe:

 

Dziedzictwo epok: starożytność

Dziedzictwo epok: średniowiecze

Dziedzictwo epok: nowożytność

Dydaktyka przedmiotu

Praktyka śródroczna

 

 

Specjalizacja geoinformacyjna (płatna)

 

Wykłady obowiązkowe:


Historia kartografii

Historia podziałów administracji państwowej i kościelnej

 

Ćwiczenia obowiązkowe:

 

Wstęp do geografii i kartografii historycznej

Przemiany krajobrazu osadniczo-demograficznego ziem polskich

 

Laboratoria obowiązkowe:

 

Systemy Informacji Geograficznej. Open Source

Historia kartografii. Zbiory kartograficzne

 

Egzaminy:


Historia podziałów administracji państwowej i kościelnej

Autor: Ewa Rzeczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2012, godz. 10:48 - Bogumił Szady