loga_msw_kul.PNGI semestr zajęć z ocenami pozytywnymi ukończyli absolwenci Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, którzy w wyniku porozumienia podpisanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie- Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli podjęli na tym Wydziale studia magisterskie. Realizowane one są w systemie e-lerningowym i tokiem indywidualnym. W opinii studentów rozwiązanie to szczególnie w przypadku studiów niestacjonarnych jest niezwykle dla nich efektywne ze względu na racjonalne wykorzystanie czasu. Taki tryb studiów nie spowodował też zmniejszenia się poziomu merytorycznego, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2014, godz. 21:19 - Rafał Podleśny