I Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

 

WOKÓŁ PROBLEMATYKI MAŁŻEŃSTWA W PRAWIE RZYMSKIM


HENRICO INSADOWSKI (1888 - 1946) IN MEMORIAM

 

 

Kazimierz Dolny, 5 - 7 maja 2006 r.

 

PROGRAM
5 maja 2006 r.

Od 17.00 - Zjazd uczestników

18.00 - Kolacja

Sesja I - przewodniczy dr Marzena Dyjakowska

18.45 - Wkład Henryka Insadowskiego do nauki prawa rzymskiego (ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński)

19.05 - Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa (dr Joanna Misztal - Konecka)

 

6 maja 2006 r.

Sesja II - przewodniczy ks. dr Stanisław Jóźwiak

9.00 - Przyczyny rozwodu w prawie rzymskim okresu archaicznego (mgr Dorota Ciuła)

9.20 - Wstąpienie do klasztoru jako przyczyna ustania małżeństwa w prawie justyniańskim (dr Monika Wójcik)

9.40 - Antoniusz i Kleopatra: jakie małżeństwo? (mgr Maciej Jońca)

10.00 - Horacy o rodzinie rzymskiej (dr Marzena Dyjakowska)

10.20 - Dyskusja

10.40 - Przerwa na kawę

Sesja III - przewodniczy dr Monika Wójcik

11.10 - Małżeństwo w ustawodawstwie synodów galijskich IV - VII wieku (ks. dr Krzysztof Burczak)

11.30 - Przysporzenia na rzecz konkubiny i jej dzieci w ustawodawstwie cesarzy chrześcijańskich (mgr Joanna Gołębiowska)

11.50 - Przysposobienie dziecka w prawie rzymskim, kanonicznym i polskim (ks. dr Mirosław Wróbel)

12.10 - Uwagi św. Augustyna na temat małżeństwa i rodziny rzymskiej (ks. dr Stanisław Jóźwiak)

12.30 - Dyskusja

13.00 - Obiad

 

Część rekreacyjna

15.00 - Wycieczka piesza do Janowca

19.00 - Kolacja i zamknięcie seminarium


7 maja 2006 r.

9.00 - Śniadanie i rozjazd uczestników spotkania

 

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2009, godz. 14:07 - Marta Ordon