I WSCHODNIE FORUM SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE

Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

 

12-13 września 2015 r.

Tomaszów Lubelski

 

 

 

 

Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim w dniach 12-13 września 2015 r. w Tomaszowie Lubelskim  miało miejsce I Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze. Odbyło się ono w ramach działalności Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów powołanej przez KUL w roku 2014 i zrzeszającej uniwersytety z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Celem forum była międzynarodowa dyskusja nad rolą samorządu terytorialnego w procesie rozwoju kraju z uwzględnieniem jego współdziałania z sektorem nauki i biznesu. Przyczynkiem do dyskusji była 25 rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego oraz intensywne prace nad reformą samorządową na Ukrainie. W toku dyskusji zostały ustalone wspólne szanse i możliwości działań na rzecz promocji regionu, szczególnie w obszarze transgranicznym.Ponadto  zostało podpisane Porozumienie o utworzeniu Transgranicznej Sieci Współpracy Samorządowej.

 

 

Relacja w TVP Lublin

 

I Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze. Relacja Tv KUL

 

Wywiad z gośćmi z Ukrainy

 

 

 

Więcej [+]