Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

 

 

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy.

 

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką Konkursu (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, geografia) oraz wiadomości określone programem Konkursu. Podstawowym źródłem informacji o wymaganiach merytorycznych stawianych uczestnikom zmagań konkursowych jest program publikowany na stronie internetowej.

 

W każdej z edycji Konkursu program podzielony jest na część stałą oraz na część związaną z tematyką specjalną każdej z edycji. Informacja o tematyce specjalnej Konkursu zostanie ogłoszona przed każdą z edycji.

 

Edycja w roku szkolnym 2013/2014 odbyła się pod hasłem „Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej”. Tematem przewodnim drugiej edycji Konkursu w roku szkolnym 2014/2015 było zagadnienie "Rada Europejska w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej". Natomiast najbliższa edycja Konkursu (rok szkolny 2015/2016) odbędzie się pod hasłem "Rozszerzanie Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy".

 

Naszym zamierzeniem jest zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym samodzielnego, świadomego i selektywnego korzystania z bogatego strumienia informacji, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Uczestnictwo w Konkursie pozwoli uczniom na konfrontację własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.

 

Nagrodą główną w Konkursie jest indeks na kierunek Europeistyka (prowadzony w języku polskim lub angielskim) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II! Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2015, godz. 09:00 - Paweł Wojtasik