Z przyjemnością informujemy, że wolnym dostępie ukazało się If God Exists. Human freedom and theistic hypothesis. Studies and essays – angielskie tłumaczenie książki Jeżeli Bóg istnieje... Wolność człowieka a hipoteza teistyczna [II]. Studia i eseje pod redakcją Andrzeja P. Stefańczyka.

 

O wersji polskojęzycznej książki pisaliśmy tutaj:

Wersję anglojęzyczną w wolnym dostępie można pobrać stąd:

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2019, godz. 14:51 - Andrzej Zykubek