W dniach 7-19 lipca br. w Lowanium odbędzie się druga edycja kursu intensywnego „Język w biznesie. Biznes w języku” skierowanego do studentów niderlandystyki w Lublinie i Wrocławiu oraz studentów KU Leuven i UvA, głównie slawistów, władających biegle językiem polskim i niderlandzkim.

Celem kursu jest z jednej strony wyposażenie uczestników w pewne umiejętności związane z różnymi formami komunikacji biznesowej, jak prowadzenie zebrań i negocjacji, sporządzanie notatek, przygotowanie materiałów promocyjnych, a z drugiej strony przybliżenie uczestnikom języka biznesu jako specyficznej odmiany języka, przydatnej w świecie interesów. Traktujemy język zatem jako bardzo przydatne narzędzie, które ułatwi nam kontakt z partnerami – czy to w kraju, czy za granicą. A właściwie traktujemy tak dwa języki naraz: polski i niderlandzki.

 

Kurs jest bardzo intensywny; program dnia przewiduje co najmniej sześć godzin zajęć. Będą to zajęcia z teorii biznesu, z zagadnień języka biznesu. Język traktujemy jako narzędzie, nie jako cel naszych działań. Będą także ćwiczenia praktyczne języka, który nie jest Państwa językiem ojczystym (albo którym posługują się Państwo mniej swobodnie), jednakże nasz kurs NIE JEST KURSEM JĘZYKOWYM.

Jedynym dniem kursu, kiedy nie spotkamy się na uczelni, będzie niedziela – ale to nie znaczy, że nie mamy planów i na niedzielę! – W pozostałe dni natomiast będziemy pracować od rana do późnego popołudnia, oczywiście z przerwą na lunch. Zajęcia prowadzone będą przez native-speakerów zarówno języka niderlandzkiego, jak też polskiego. Fachowców i biznesmenów, czasem także wykładowców.

 

Uczestnicy z Polski i Holandii otrzymują stypendium, które pokrywa koszt ich przyjazdu do Lowanium, noclegów na miejscu oraz udziału w zajęciach i materiałów dydaktycznych. Warunkiem otrzymania stypendium jest uczestniczenie w CAŁYM kursie. Nie ma możliwości dołączenia do grona uczestników w czasie trwania kursu. Wcześniejszy wyjazd uczestnika będzie oznaczał, że musi on pokryć koszty uczestnictwa z własnej kieszeni. Zaliczenie kursu jest równoznacznie z uzyskaniem certyfikatu, 3 punktów ECTS do wykorzystania w roku akademickim 2014/2015 oraz informacją o ukończeniu kursu w suplemencie do dyplomu.

 

Oferujemy Państwu dwa tygodnie intensywnej pracy i wysiłku umysłowego w pięknym miejscu na mapie Europy, w dwujęzycznym środowisku.

Ze względu na to, że ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o zgłaszanie chęci udziału w kursie do koordynatorów na swojej macierzystej uczelni. Są nimi:

w Lowanium – prof. dr Kris Van Heuckelom

w Amsterdamie – dr Elżbieta Weiss-Niemczuk

w Lublinie – dr Muriel Waterlot, mgr Stefanie Bogaerts

we Wrocławiu – dr Agata Kowalska-Szubert.

 

Jeżeli chęć udziału w kursie zgłosi większa ilość studentów, niż możemy przyjąć, koordynatorzy przeprowadzą selekcję kandydatów.

 

Kryteria uczestnictwa:

- student UWr, KUL, KULeuven albo UvA (niekoniecznie katedr niderlandystyki/slawistyki)
- poziom znajomości j. niderlandzkiego i polskiego: przynajmniej B2

 

 

2014_formularzzgloszeniowy.doc

Termin zgłoszenia: do 31 marca 2014

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 20:36 - Stefanie Bogaerts