W dn. 18 maja 2012 r. pracownicy Katedry - prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet i mgr Michał Hałasa - wzięli udział w II Forum Prawa Spółek, organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego, poświęconym - tym razem - handlowym spółkom osobowym. W ramach dyskusji Prof. A. Herbet zaprezentował tezy wystąpienia pt. "O potrzebie i kierunkach zmian regulacji prawnej handlowych spółek osobowych", a mgr M. Hałasa - wyniki badań empirycznych dotyczących przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 11:14 - Andrzej Herbet