II Katedra Historii Nowożytnej

Katedra powstała w 1947 roku, pierwotnie jako Katedra Historii Nowożytnej Europy Zachodniej i Krajów Pozaeuropejskich. W roku akademickim 1967/68 została przekształcona w II Katedrę Historii Nowożytnej. Na jej kierownika powołano prof. Władysława Rostockiego, zatrudnionego w KUL-u od 1966 roku. Po jego przejściu na emeryturę w 1984 roku kierownictwo Katedry Senat Akademicki powierzył prof. Janowi Ziółkowi, który sprawował je do 2007 r. W latach 2007-2009 Katedrą kierował jako kurator prof. Zbigniew Eugeniusz Niebelski; od 1 X 2009 funkcję kierownika objęła dr hab. Anna Barańska. Od 11 V 2014 II Katedra Historii Nowożytnej połączyła się z I Katedrą Historii Nowożytnej oraz z Katedrą Historii Krajów Języka Niemieckiego, tworząc Katedrę Historii XIX Wieku pod kierownictwem prof. Zbigniewa Eugeniusza Niebelskiego.

 

Pracownicy Katedry:

† prof. dr hab. Władysław Rostocki (1967-1984)

† prof. dr hab. Jan Ziółek (1969-2007)

(em.) prof. dr hab. Hanna Dylągowa (1969-1987)

† dr Jan Skarbek (1967-1985)

dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL (1988-2011)

dr hab. Anna Barańska, prof. KUL (od 1996) - kierownik Katedry w latach 2009-2014

dr hab. Ewa Ziółek (od 2007)

dr hab. Alicja Puszka (2010-2014)

dr Marcin Baranowski (od 2011)

 

Doktoranci:

mgr Piotr Kowalski

mgr Tomasz Bartos

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się wokół epoki napoleońskiej i powstania listopadowego; problematyki politycznej, społecznej i religijnej okresu Sejmu Wielkiego, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich w epoce zaborów; stosunków między papiestwem i Rosją w XIX w.

 

Oprac. Anna Barańska


 

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2014, godz. 18:42 - Anna Barańska