Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową, pt. „Na granicy prawa i medycyny”, która odbędzie się 3 czerwca 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Konferencja „Na granicy prawa i medycyny” ma na celu przedstawienie różnych prawnych aspektów regulujących kwestie pojawiające się na styku tych dwóch dziedzin. Stanowić będzie okazję do wymiany poglądów i poszerzeniu horyzontów.

Tym razem chcielibyśmy aby referaty i dyskusja były skoncentrowane wokół tematu:"System ochrony zdrowia. Korygować czy reformować?"

Studentów i Doktorantów zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia na e-mail:

 

SekcjaPrawaMedycznegoKUL@gmail.com do dnia 27 maja 2016 roku.

 

Czynny udział w konferencji związany jest z opłatą konferencyjną w wysokości 30 zł. Udział bierny jest bezpłatny.

Na wystąpienie mają Państwo 10 minut.

 

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko
2. Uczelnia
3. Status (student/doktorant)
4. Tytuł wystąpienia
5. E-mail
6. Multimedia (tak/nie)
7. Abstrakt (maksymalnie 1 strona a4, Times News Roman, czcionka 12, interlinia 1,5)

 

Dla osób chętnych możliwa jest publikacja po uzyskaniu pozytywnej recenzji w czasopiśmie Lubelskie Zeszyty Prawnicze.

 

Serdecznie zapraszamy !

Autor: Piotr Majak
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 09:09 - Piotr Majak