II Kongres Heraldyki Polskiej

Podczas II Kongresu Heraldyki Polskiej, jaki odbył się w dniach 20-22 kwietnia 2023 r. w Warszawie Edward Gigilewicz wygłosił referat pt. Problematyka heraldyczna w „Encyklopedii katolickiej”.
Podczas Kongresu odebrał także nagrodę im. Adama Heymowskiego, za pracę pt. Heraldyka episkopatu polskiego w czasach PRL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022.
Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za najlepsze prace z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona