ZAPRASZAMY

na

II Międzynarodową Konferencję Naukową

pod hasłem:

"BUDUJCIE CYWILIZACJE MIŁOŚCI"

 

Tematem naszych dociekań będzie:
„Autokreacja jako cel działalności edukacyjnej
w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych”

  

  

 

KOMUNIKAT NR 2

Tematem naszych dociekań będzie:

„Autokreacja jako cel działalności edukacyjnej
w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZNoS 

 

Stalowa Wola, 24.03. 2010 r.  

        Cywilizację tworzy człowiek, jeśli zatem mamy budować kulturę miłości – fundament cywilizacji informacyjnej – to musimy zacząć ją budować od siebie. Ważnym czynnikiem kreowania współczesnej cywilizacji jest dążenie do autokreacji rozumianej jako kształtowanie siebie w szacunku dla własnej indywidualności, indywidualności innych oraz wspólnego tworu jakim jest społeczeństwo globalne.

Jak stać się ludźmi zdolnymi współtworzyć kulturę miłości?

Proponowaną płaszczyzną dyskursu jest:

„Edukowanie człowieka do autokreacji”

Komitet naukowy:

 

Honorowy przewodniczący:

Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Współprzewodniczący:

Ks. prof. zw. dr hab. Marian Wolicki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. Nella Nyczkało – Αкадемія педагогічних наук України

Prof. dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku

Prof. dr hab. Tomáš Jablonský - Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Przebieg konferencji:

 9.00 – 10.00  Rejestracja uczestników

            10.00  Otwarcie i przywitanie uczestników konferencji przez Dziekana WZNoS
w Stalowej Woli - Ks. prof. zw. dr hab. Mariana Wolickiego

10.15 – 12.00   Obrady – cz. I.

12.00 – 13.00  Obiad

13.00 -  15.00  Obrady – cz. II.

15.00 -  15.15   Przerwa

15.15 -  17.00   Obrady – cz. III.

17.00 – 17.30  Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Miejsce konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

37 – 450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6a, tel. (015) 642 25 33, 842 71 16

 

 

Kontakt w sprawach konferencji:

dr Krzysztof K. Przybycień,   tel. 723 110 633,  e-mail: kprzybycien@o2.pl

dr Jadwiga Daszykowska, tel. (15)  6422558,  e-mail: autokreacjakul@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

 

 

 

Pełny opis konferencji w pliku PDF:

konferencja.pdf konferencja.pdf

 Karta zgłoszenia na konferencję w pliku Word:

KartaZgloszenia.doc KartaZgloszenia.doc

 

Komunikat nr 2:

 Konferencja w Ruzomberku:

medzinarodnaKonferencia.pdf medzinarodnaKonferencia.pdf

Konferencja w Stalowej Woli

KonferencjaStalowaWola.pdf KonferencjaStalowaWola.pdf

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2010, godz. 17:56 - Mirosław Rewera