Dnia 28 marca 2014 r. został przeprowadzony II Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej. W tym dniu odbyło się również uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu na pracę pisemną pt. "Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce".

 

Zaproszenie w Tv KUL

 

Organizatorem tych wydarzeń był Instytut Administracji KUL, a głównymi nagrodami w konkursie oraz teście były indeksy na kierunek studiów Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu. 

 

Wyniki testu i konkursu

 

GALERIA ZDJĘĆ 1                         GALERIA ZDJĘĆ 2

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2017, godz. 13:44 - Patryk Ochwat