II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

"Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej"

 

10 listopada 2017 r.

Miejsce: Aula CI-300

Collegium Iuridicum

Ul. Spokojna 1, Lublin

 

Komunikat

Program konferencji

 

Komitet Programowo-Naukowy:

Pan Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Dziekan WPPKiA KUL

Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek – Dyrektor Instytutu Administracji KUL

Pani Urszula Rudynek-Ciechomska – Wicedyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA

Pani Ewelina Duda-Staworko - Wicedyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA

Dr hab. Michał Domagała - KUL

Dr hab. Marcin Szewczak - KUL

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Małgorzata Ganczar – KUL

Pani Barbara Łapińska – MSWiA

Pani Iwona Perz - MSWiA

Pani Beata Długołęcka - MSWiA

Dr Magdalena Kisała – KUL

Mgr Miłosława Malinowska - KUL, Sekretarz konferencji

Mgr Paulina Jaszczuk – KUL, Sekretarz konferencji

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2018, godz. 23:01 - Patryk Ochwat