W odpowiedzi na List Pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania w dniach 16-22 września 2012 r., Tarnowski Oddział PolskiegoTowarzystwa Historycznego na zaproszenie Urzędu Miasta Tarnowa przygotował merytoryczną część konferencji Historia magistra vitae est – Historia jest nauczycielką życia – jak realizować  wychowanie patriotyczne dzisiaj?, która odbyła się 18 września 2012 r. w Sali Lustrzanej
w Tarnowie.

W konferencji uczestniczyli: Pani Urszula Augustyn – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Urszula Blicharz Dyrektor Tarnowskiej Delegatury oraz nauczyciele, dyrektorzy, kombatanci, duchowni, członkowie stowarzyszeń, towarzystw i miłośnicy historii. Gospodarzem spotkania była Pani Krystyna Latała Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa. Konferencję w imieniu Pana prof. dra hab. Edmunda Juśko Prezesa Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego poprowadziła Pani dr Barbara Dagmara Niziołek jako członek Zarządu Towarzystwa.
Z Tarnowskim Oddziałem   Polskiego Towarzystwa Historycznego współpracowała  Katedra Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, której kierownikiem jest prof. dr hab. Edmund Juśko

Tematy referatów:

1. „Współzależność myśli historycznej i mądrości życiowej” – ks. prof.  dr hab. Adam Solak.

2. „Pamięć o przeszłości jako element tożsamości polskich emigrantów” – dr Marcin Borys.

3. „Bohaterzy Szlaku Partyzanckiego jako przykład wartości patriotycznych” – mgr Marcin

      Małozięć  (doktorant KUL Jana Pawła II w Lublinie).

4. „Patron i wpływ głoszonych przez niego wartości na prace dydaktyczno-wychowawczą

     szkoły” –  mgr Mieczysław Czosnyka.

    

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2012, godz. 18:19 - Rafał Podleśny