forum_tomaszow_obrazek

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w II Wschodnim Forum Samorządowo – Gospodarczym, które obędzie się w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10 czerwca 2016 r., w ramach którego zorganizowana będzie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pt.:

 

Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej

 

 

 

Obrady w trakcie konferencji poświęcone zostaną następującym zagadnieniom:
Sesja I: Wpływ reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich
Sesja II: Rozwój sektora przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
Sesja III: Zadania administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej
Sesja IV: Odnawialne Źródła Energii jako wyzwanie dla sektora samorządu i gospodarki.

 

 

Komitet Organizacyjny
Dr hab. Marcin Szewczak
Dr Małgorzata Ganczar
Jarosław Król –Prezes Fundacji „Mercatuset Civis”
Mgr Monika Nocek-Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Mgr Paulina Jaszczuk–sekretarz konferencji

Mgr Mariya Pelekh- sekretarz konferencji
Mgr Magda Zbrońska-sekretarz konferencji
Miłosława Malinowska

 

Agenda ii_wschodnie_forum_samorzadowo_gospodarcze_agenda_wersja6vi2016last