W dn. 17 maja 2013 r. prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, mgr Michał Hałasa, mgr Piotr Kędzierski i mgr Przemysław Filipowicz wzięli udział w III Forum Prawa Spółek w Łodzi, zorganizowanym w 100-lecie urodzin Profesora Adama Szpunara przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013, godz. 21:20 - Andrzej Herbet