W dniu 19 maja odbędzie się na Zamku Królewskim w Niepołomicach

III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

- Nowe możliwości i wyzwania do 2020 r.

Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka, Ministra Środowiska - Andrzeja Kraszewskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jana Rączki oraz Wojewody Małopolskiego – Stanisława Kracika.

Partnerem Forum są Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz Bosch Rexroth.

Partnerem Instytucjonalnym Forum jest: Mazowiecka Agencja Energetyczna, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Panel Słoneczny 20x2020 oraz Związek Banków Polskich.


Specjalnymi gośćmi Forum będą:
 • prof. Maciej Nowicki, b. Minister Środowiska,
 • Olivier Drücke , Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF),
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 • w imieniu Prezesa NFOŚiGW Jana Rączki, Michał Piskorz, ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • oraz przedstawiciele kluczowych ministerstw i instytucji finansowych.
 Wśród głównych zagadnień poruszanych na Forum będą:
 • Rynek kolektorów słonecznych w Polsce – analiza badań statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w 2009 r.
 • Wymagania i potencjalne skutki dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii dla przemysłu energetyki słonecznej oraz analiza porównawcza roli energetyki słonecznej w krajowych planach na rzecz OZE (tzw. Action Plan)
 • Wizja rozwoju sektora energetyki słonecznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r.
 • Niezbędne działania na rzecz wdrożenia Action Plan – dyskusja moderowana.
 • Szkolenie i certyfikacja instalatorów w świetle dyrektywy 2009/28/WE – wymogi i przegląd aktualnych inicjatyw
 • Nowy program dotacji dla beneficjentów indywidualnych - NFOŚiGW - Do końca 2009 r. właściciele domów, osoby fizyczne, nie mogli korzystać bezpośrednio ze wsparcia (dotacji) na budowę kolektorów słonecznych. Dotychczas mogli oni dostać dofinansowanie tylko za pośrednictwem gmin, które co raz częściej, działając w imieniu mieszkańców, dokonują "pakowania" mikroprojektów w większe portfolia i działając jako „strona trzecia” ubiegają się o dofinansowanie. W 2010 r. po raz pierwszy bezpośrednio dla właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych uruchomiony zostanie ogólnopolski program mikrodotacji (300 mln zł) NFOSiGW. Program dotacji zostanie udostępniony beneficjantom przez banki w postac i dopłat do kapitału kredytów bankowych. Oba podejścia będą omawiane na Forum. Zaprezentowany zostanie realizowany obecnie program Niepołomic (i sąsiednich gmin), które pozyskały dotacje na tzw. "zbiorowy" projekt.
Po Forum odbędzie się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Przemysłu Termicznej Energetyki Słonecznej (SPTES). Członkami założycielami są członkowie Panelu Producentów i Instalatorów Urządzeń Energetyki Słonecznej (tzw. Panel Słoneczny „20 x 2020”) www.panelsloneczny.eu, ale jest ono otwarte dla wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm i instytucji, działających szeroko na rzecz wykorzystania energii słonecznej. SPTES stanie się 18 tzw. „zbiorowym” członkiem ESTIF.

Rejestracja uczestnictwa w Forum odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Formularz rejestracyjny
• Więcej informacji : www.ieo.pl/solarforum
Ramowy program Forum dostępny jest na stronie: www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/19052010/program_FORUM.pdf
Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2010, godz. 13:29 - Weronika Goraj