Dnia 24 kwietnia 2015 r. w auli Lecha Kaczyńskiego Collegium Iuridicum (CI-300) przy ul. Spokojnej 1, odbył się długo wyczekiwany Wielki Finał „Gier Prawniczych”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL.

 

W finałowej symulacji rozprawy sądowej wzięły udział dwa najlepsze zespoły:

"Bona fides", w składzie:

Sławomir Korus

Angelika Sojda

Paulina Stolarek

Joanna Szewczak

Diana Tylus

 

oraz "Prawomocni", w składzie:

Adrian Dziekan

Kinga Gluc-Dobosz

Sylwia Grabowska

Edyta Hołysz

Piotr Miły

Zwyciężyli "Pawomocni", gratulujemy!

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Celem konkursu było rozwijanie praktycznych umiejętności studentów prawa, w formie rozwiązywania kazusów, przygotowanych przez wybitne grono profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

            Do udziału w konkursie zgłosiło się 18 drużyn, które tworzyły „Kancelarie Prawnicze”, sumiennie działające od grudnia 2014 roku. Co miesięczne rozwiązywanie puli kazusów pozwoliło na poszerzanie wiedzy prawniczej oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
co jest bardzo istotne w wykonywaniu zawodów prawniczych.

            Podczas Wielkiego Finału odbędzie się symulacja rozprawy sądowej przygotowana przez dwie najlepsze drużyny. Oceniana ona będzie przez sędziów – praktyków oraz Profesorów KUL. Nagroda dla najlepszej drużyny to praktyki w profesjonalnych Kancelariach Adwokackich
w Lublinie.

 

 Współorganizatorami Konkursu są: Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński, Fundacja Rozwoju KUL, Food House Bistro&Cafe.

 

Praktyki dla zwycięzców zapewniają:  Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński oraz Kancelaria Adwokacka Adam Załęski.

 

 Patronatem honorowym objęli to wydarzenie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Prof. Dr Hab. Antoni Dębiński.

 

Patronat medialny zapewniają: Radio Lublin, Radio Centrum, Nowy Tydzień w Lublinie, dlastudenta.pl, studentprawa.pl.

 

 Nagrody ufundowali:  Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Wydawnictwo C.H. Beck Sp.
z o.o., Wydawnictwo OD.NOWA Sp. 

z o.o., Księgarnia Prawnicza Naukowa.pl.

 

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 23:06 - Mateusz Gabryel