III Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne

 13-14 września 2014 r. Kazimierz Dolny

 

 

 

 

Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego KUL ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne, które odbędą się w dniach 13-14 września 2014 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

 

W tym roku w ramach Kazimierskich Spotkań Cywilistycznych zaplanowane zostały dwie Konferencje Naukowe:

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europeizacja prawa prywatnego materialnego” (13 września 2014 r.).

Poruszane zagadnienia dotyczyły będą norm kolizyjnych i merytorycznych prawa prywatnego międzynarodowego, w tym zagadnień takich, jak ustalenie i zastosowanie prawa właściwego dla poszczególnych instytucji prawa prywatnego, kierunki zmian i rozwoju w tym zakresie, unifikacja norm merytorycznych prawa prywatnego międzynarodowego, jej potrzeba, kierunki i metody jej dokonywania. Docelowo zaproszeni zostaną również goście z zagranicy, którzy dokonają analizy uregulowań dotyczących wybranych instytucji prawnych funkcjonujących w ich krajach, co da podłoże do dyskusji na temat kształtu tych instytucji w prawie polskim.

  1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europeizacja procedury cywilnej” (14 września 2014 r.).

Tematycznie konferencja ta powiązana będzie z obradami podjętymi dnia poprzedniego, co pozwoli spiąć dwudniowe Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne w logiczną całość. Jednocześnie będzie dopełnieniem konferencji poświęconej prawu materialnemu. Poruszane zagadnienia koncentrowały się będą wokół tematyki ujednolicania procedur wchodzących w zakres postępowania cywilnego zarówno na gruncie europejskim, jak również, być może, w szerszej perspektywie. W szczególności aktualne pozostają kwestię podejmowania skutecznych środków, pozwalających zapewnić efektywny dostęp do sądu obywatelom w zakresie swobody przepływu osób oraz skuteczne uznawanie i wykonywanie zapadłych przed sądami zagranicznymi orzeczeń z jednej strony, oraz zapobiegania i rozwiązywania pojawiających się na tym gruncie problemów, takich jak zjawiska forum shopping czy rush to court.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konferencjach obywających się w ramach tegorocznych Spotkań proszone są o przesłanie najpóźniej do dn. 24 sierpnia 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy k.s.cywilistyczne@gmail.com. Przy zgłoszeniu uprzejmie prosimy o wskazanie, uczestnictwa w której z zaplanowanych Konferencji zgłoszenie dotyczy. Dopuszczamy możliwość wzięcia udziału w obu Konferencjach, przy czym pragniemy zastrzec, iż udział czynny uzależniony będzie od aktualności wybranej tematyki i jej zgodności z wyznaczonym tematem konferencji, a w przypadku, gdy referaty będą prezentowały podobny poziom, pierwszeństwo będą miały zgłoszenia uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w drugiej z organizowanych konferencji. W przypadku zgłoszenia na obie konferencje, uprzejmie prosimy o wypełnienie dwóch formularzy zgłoszeniowych, przynajmniej w części dotyczącej wystąpienia oraz przedłożenia abstraktów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo merytorycznej weryfikacji wszystkich zgłoszeń i odrzucenia tych, które tematyką bądź poziomem merytorycznym obiegały będą od przyjętych dla organizacji Konferencji Standardów.

 

Uczestnikom Konferencji zapewniamy wyżywienie oraz możliwość nocowania w Domu Pracy Twórczej KUL. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł za udział czynny w jednej konferencji, 250 zł za udział czynny w obu konferencjach. Uczestnictwo bierne kosztuje odpowiednio 100 i 200 zł, w zależności od tego, czy zgłoszenie obejmuje jedną, czy dwie konferencje. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy obiad i uroczystą kolację w dn. 13 września, a także śniadanie i obiad w dn. 14 września. Możliwy jest również udział czynny w jednej konferencji z jednoczesnym udziałem biernym w drugiej konferencji, wówczas opłata wynosi 220 zł. W przypadku uczestnictwa w obu konferencjach, w ramach opłaty Organizatorzy zapewniają również nocleg w Domu Pracy Twórczej KUL. Opłata pobierana jest na miejscu. W przypadku konieczności wydania faktury, wskazane kwoty zostają powiększone o 23% VAT, a płatność powinna nastąpić w formie przedpłaty na rachunek bankowy, który zostanie wskazany na wniosek osoby zainteresowanej.

 

W programie tegorocznych Kazimierskich Spotkań Cywilistycznych, jak co roku jest zwiedzanie Perły Polskiego Renesansu – Kazimierza Dolnego oraz inne atrakcje. Organizatorzy nie wykluczają wydania publikacji pokonferencyjnej, spełniającej wymogi redakcyjne monografii.

 

Serdecznie zapraszamy do kolejnego nadwiślańskiego spotkania z cywilistyką!

 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

mgr Michał Mościcki

mgr Dariusz P. Kała

 

III_KSC_Formularz_zgloszeniowy

Zaproszenie_na_KSC_III

 

Program I

Program II

 

I Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne

II Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne

 

 

Autor: Dariusz Kała
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014, godz. 15:01 - Dariusz Kała