Aktualności

III Letnia Szkoła Kognitywistki

Zapraszamy na III Letnią Szkołę Kognitywistyki odbywającą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 4-7 września 2019 r.

Ideę przewodnią III Letniej Szkoły Kognitywistyki pt. Umysł w kulturze można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne. Innymi słowy, problematyka tegorocznych warsztatów wchodzi w przestrzeń badań porównawczych, które obejmują wielowarstwowe porównanie różnych systemów poznawczych, kształtowanych w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

Do udziału w wykładach i warsztatach zaprosiliśmy specjalistów w zakresie kognitywnych badań lingwistycznych i międzykulturowych z Polski i zagranicy.

Organizatorami tego bezprecedensowego wydarzenia są Wydział Filozofii Kognitywistyka KUL oraz Instytut Filozofii UMCS.

 

Komplet pełnych informacji znajduje się na stronie Szkoły www.lsk.kul.pl.